Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!Дата: 24.05.2022 г.

Подравителен адрес от г-жа Лиляна Иванова - началник на Регионално управление на образованието - Бургас
Поздравителен адрес от акад. Николай Денков – министър на образованието и наукатаДата: 25.05.2022 г. - Открит урок по български език и литература в СУ „Христо Ботев“- Карнобат


На 12.05.2022 г. в СУ „Христо Ботев“Карнобат се проведе открит урок на тема: Майката – живот, надежда и любов (Тема върху стихотворения на Христо Ботев) , по учебното съдържание по БЕЛ за IX клас.

Урокът бе с продължителност 1 (един) учебен час и се проведе в конферетната зала на СУ „Христо Ботев“ – Карнобат, от г-жа Светла Иванова Железчева - зам. - директор и преподавател по български език и литература в училището.

На урока присъстваха петнадесет  учители по български език и литература от средни училища и гимназии от област Бургас.

Дата: 17.05.2022 г. - Панорама на средното образование


В периода 11-12 май 2022 г. във фоайето на  Бургаски свободен университет се проведе традиционната "Панорама на средното образование“.  Инициативата се организира от Регионално управление на образованието - Бургас и от Бургаски свободен университет. В събитието се включиха средните училища, профилираните и професионалните гимназии от oбщина Бургас. На общо 26 щанда бяха представени профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в бургаските училища през учебната 2022/2023 година, както и новостите в професионалното образование.
Дата: 12.05.2022 г. - Открит урок по български език и литература в СУ „Елин Пелин“- с.Руен, общ. Руен


На 10.05.2022 г. от 13.30 часа в СУ „Елин Пелин“с. Руен се проведе открит тринарен урок  по БЕЛ, математика и музика с ученици от Х клас  на тема: Извличане на информация от текст“ .

Урокът бе с времетраене 2 учебни часа и бе проведен от г-жа Златка Димитрова - главен учител по БЕЛ, г-жа Радина Кенова - учител по математика, и г-жа Деница Андонова - учител по музика. На урока присъстваха тридесет и пет учители по БЕЛ, музика и математика от област Бургас.

След урока беше проведена среща с учителите по БЕЛ, касаеща предстоящото провеждане на държавния зрелостен изпит по български език и литература и изпитите от националното външно оценяване, както и прилагането на компетентостния подход в обучението по БЕЛ.Дата: 11.05.2022 г. - Общински конкурс за художествено слово ”Мое родно слово“ – 2022 год.


На 27. април 2022 г. в СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, общ. Руен за седма поредна година се проведе Общински конкурс за художествено слово ”Мое родно слово“.  Конкурсът се организира от СУ „Елин Пелин“ – с. Руен, със съдействието на  РУО – Бургас, и под патронажа на кмета на община Руен.

Конкурсът е за индивидуални изпълнители на произведения от български автори или лично творчество. Всяка година тематика му е различна и се определя от училището-домакин на изявата. За настоящата учебна година конкурсът е посветен на 60-годишнината от рождението на бургаската поетеса Петя Дубарова

В надпреварата взеха участие ученици от 12 училища, намиращи се на територията на община Руен. Гости на конкурса бяха г-жа Венета Иванова – ст. експерт по български език и литература в РУО-Бургас, г-н Невзат Исмаил – началник на отдел „Образование, култура и спорт“ в Община Руен и г-жа Мария Калинова – преподавател по БЕЛ в  гр. Айтос.

Участниците в рецитала бяха придружавани от своите учители по български език и литература, от свои съученици и от директорите на училищата.

Конкурсът откри г-жа Таня Петрова – директор на СУ „Елин Пелин“. Тя изрази удовлетворението си от проявения към конкурса интерес и пожела успех на всички участници.

Изпълненията на участниците бяха оценявани от жури в състав: 

1.         Председател:  Венета Иванова – ст. експерт по български език и литература;

2.         Членове:

-  г-жа Мария Калинова – преподавател по БЕЛ в  гр. Айтос.

- Невзат Исмаил – началник на отдел „Образование, култура и спорт“ в Община Руен.

 

 Журито извърши класирането на участниците на базата на следните критерии:

1.         Подходящ подбор на творба в съответствие с темата на конкурса.

2.         Предаване на посланието на автора чрез средствата на изразителното четене – интонация, логически ударения и логически паузи, темпоритъм.

3.         Добра дикция и чистота на езика.

4.         Сценично поведение на изпълнителя.

5.         Допълнителни ефекти – музикален фон, презентация.

 

Крайното класиране по възрастови групи бе следното:

Първа възрастова група:

I място - Букет Ердинч Феим - ОУ „Христо Ботев“ – с. Череша;

II място - Хатче Фахрадин Ахмед „Св.св. Кирил и Методий“,с. Добра поляна;      

III място -  Виктория Щерева Щерионова- Об. У „Св. св. Кирил и Методий“, с. Просеник;          

Поощрителна награда - Даниела Алдинова Кърмаджиева    ОУ „Йордан Йовков“ – с. Скалак; 

Поощрителна награда на РУО-Бургас -  Зиле Сакин Ахмед    СУ „Елин Пелин“ – с. Руен;

Втора възрастова група:

I място- Селиме Ахмед Исмаил - СУ „Димитър Полянов“, с. Трънак;           

II място - Елиф Емин Хасан - СУ „Отец Паисий“ – с. Люляково;        

III място- Нефисе Ахмед Илияз - ОУ „Иван Вазов“ – с. Ръжица;         

Поощрителна награда - Онур Изет Ибрям- „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Добра поляна;          

Поощрителна награда на РУО-Бургас  - Зейнеб Тунджай Шериф     СУ „Елин Пелин“ – с. Руен.

Трета възрастова група:

I място - Айше Тунджай Хасан - СУ „Елин Пелин“, с. Руен;     

II място -  Кюбра Мехмед Мехмед - СУ „Отец Паисий“ – с. Люляково;         

III място -  Селенай Зюлкерова Хюсеинова - СУ „Елин Пелин“, с. Руен;       

Поощрителна награда - Мийрем Мустафа Емин -        СУ„Димитър Полянов“-с.Трънак;

Поощрителна награда на РУО- Бургас -  Емел Шабидин Хасан- СУ „Отец Паисий“ – с. Люляково.

                        

Всички изявили се участници получиха сертификати за участие и подаръци, а класираните на първо, второ и трето място – и парична награда от Община Руен.

        


Дата: 05.05.2022 г. - Провеждане на  Панорама на средното образование - 11.05. - 12.05.2022 г.

Регионално управление на образованието – Бургас и Бургаски свободен университет организират традиционната Панорама на средното образование, която ще се проведе от 11 до 12 май 2022 г. в Бургаски свободен университет - фоайето на първия етаж. Откриването ще се състои на 11 май в 10:00 ч., като в посочените дни ще е отворена от 09:00 до 19:00 ч.

Панорама на средното образование има за цел да информира кандидат-гимназистите и техните родители за профилите, професиите и специалностите, по които се извършва обучение в учебните заведения в област Бургас, за новостите в професионалното обучение, както и за нуждите на бизнеса в региона.

В инициативата ще се включат обединените училища, средните училища, профилираните и професионалните гимназии от община Бургас.

Чрез презентации, информационни материали, изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други ще бъдат представени профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в различните училища през учебната 2022/2023 година, както и новостите в професионалното образование.Дата: 27.04.2022 г. - Регионален форум по НП „Иновации в действие“ - тема "STEM И БЪДЕЩЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО"


В изпълнение на дейностите по Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични и зяви и продукти представящи обмена на иновации“ и Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните, но са включени в НП“ от Националната програма на 20.04.2022 год. се проведе на форум на тема: „СТЕМ и бъдещето в образованието“.
Форумът бе организиран от ОУ „Ал.Г.Коджакафалията“ – Бурас, СУ „Владимир Комаров – Велико Търново, Бургаски свободен университет - Бургас и  РУО-Бургас.
Форумът се проведе в Бургаски свободен университет.  В него се включиха 23 училища от областтите Бургас, Сливен, Стара Загора, Велико търново, Шумен, Ямбол и 96 педагогически специалисти, ученици и студенти.
Форумът бе разделен на две тематични части: конферентен модул, в който иновативните училища споделят своите добри практики, и практически уъркшоп.
Своята визия за развитието на образованието в контекста на STEM ще споделят преподаватели от Бургас, Карнобат, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново, Шумен и Враца.
Училището-домакин – ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Бургас, представи цикъла от иновации от интегрирания подход на обучение към иновативния STREAM предмет „Космически изследвания“, който развива в партньорство с Британското бюро за космически образователни ресурси към Европейската космическа агенция. В програмата на форума се развиха темите за принципите на разработване на успешен STEM урок, внедряване на STEАM в профил „Изкуства“, инструменти за измерване на резултатите от STEM обучението: знания, умения, компетенции; ролята на STEM в развиването на уменията на XXI в.
Екипът на форума подготвя второ издание на сборника с добри педагогически практики „Иновации в действие и диалог“, който да обобщи етапа от развитието на училищните иновации в региона.

               

Дата: 21.04.2022 г. - Най-добрите млади геодезисти отново са от Бургас


Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас, спечели  първо място в дисциплината „Геодезия“ на Националното състезание „Най-добър млад строител“. Състезанието се проведе през уикенда в Русе и в него участваха 16 отбора от професионални строителни гимназии от цялата страна. Това са ученици, достигнали до национален кръг на състезанието, след като преди това са станали победители в своите училища.

 

Отборът ни по геодезия е първи за втора поредна година. Победителите са Али-Риза Сирак, Божелин Жеков и Янислав Димитров от XI г клас, с ръководител инж. Дора Захариева. Дисциплината „Геодезия“ е включена в националното състезание през миналата година и оттогава отборът не отстъпва златния медал на друго училище. И тази година, въпреки сериозната конкуренция и заявките за победа от другите отбори, нашите момчета се представиха блестящо и съвсем честно и достойно завоюваха първото място. Това беше признание от цялата комисия за оценяване, както и от  ръководителите на другите отбори.

 

В състезателна дисциплина „Облицовки и настилки“ – Мерт Мустафов Мустафов от XI е клас, с ръководител инж. Здравка Димитрова, завърши първи своята задача и се справи много добре. Класира се на пето място от общо осем участници.Дата: 15.04.2022 г. - Млади математици на гости на Окръжен съд – Бургас в Денят на отворени врати на институцията


Окръжен съд – Бургас отвори врати в навечерието на големия за юристите празник 16 април – Денят на българската Конституция. Единадесетокласници от Природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ бяха гости на съда. Мотото тази година на информационната кампания е „Открито за съдебната власт – ролята на съдебния служител“.

„16 април е много важна дата за нас като юристи. Тя ни напомня винаги да следваме законите в Република България, за да отстояваме като стожер на българското общество правовата ни държава“, коментира председателят на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова. Административният ръководител се обърна към учениците „много ценно за нас е, да показваме на Вас, младите хора, нашите неуморни усилия да отстояваме върховенството на правото и защитата на законните интереси на гражданите. Този професионален дълг следваме заедно всички ние, съдии и съдебни служители. Затова и мотото на Деня ни на отворени врати тази година е посветен на хората, които са по-често първия досег на обществеността със съда.“

Денят на отворени врати на институцията премина с дискусия, посещение на деловодствата на Бургаския окръжен съд и присъствие на младите математици на открито заседание по наказателен процес. Съдия Темелкова връчи благодарствени грамоти на директора на Природоматематическа гимназия, Соня Димова и преподавателят по „Гражданско образование“ и активен участник в Образователната програма на съда, Пеньо Пенев.

По повод Деня на отворени врати и темата на инициативата тази година, на сайта на Окръжен съд - Бургас може да бъде разгледана галерия от снимки представяща част от високоспециализираната работа на съдебните служители.

   Дата: 08.03.2022 г. - Възобноява се дейността на безплатните телефонни линии за психологическа подкрепа


Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Те са отворени за всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна. Психолозите могат да окажат подкрепа и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия от Украйна. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до края на учебната 2021/ 2022 г.


БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 454

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/ 210 089