УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.75 от Раздел V от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2024/2025 г., Ви предоставям:


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецБалообразуване и класиране  - ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас


 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА прием в V клас за учебната 2023/ 2024 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2023-2024 г.

Общ брой ученици за 2023-2024 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков"

3


78

 

 

 

ОБЩО

3

 

78

Последна промяна: 14.02.2024 г.

15:04 ч.