Начало и край на ваканциите
с включени празнични и почивни дни, с изключение на лятната ваканция
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.коледна
03.02.2024 г. - 05.02.2024 г. вкл.
междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.пролетна за  XII клас
Начало на втори учебен срок I - XII клас
 
06.02.2024 г.
 
Неучебни дни
 
17.05.2024 г.Задължителен държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2024 г.втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. изпит по математика от НВО в края на VII
Край на втори учебен срок
 
13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. I - III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.IV - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.VII - XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.-31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас)Последна промяна: 31.08.2023 г. 14:46