IV класДата на изпита

Български език и литература

26 май 2022 г., начало 10:00 часа

Математика

27 май 2022 г., начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Математика

16 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа


X клас


 
Български език и литература

14 юни 2022 г.,

начало 09:00 часа

Математика

16 юни 2022 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2022 г.

по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентностипо график в периода  20 - 22 юни 2022 г.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/ 2022 година 


Последната промяна: 12.01.2022 г. 16:15