12.06.2024 г. 09:43

Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2023 г.

Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“

Заявление за признаване на квалификационни кредити
Публикувано наОтносноПрикачен файлЗабележка

12.06.2024 г.Процедура за кандидатстване и подбор на участници в Модул 2 на НП "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024г. - дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по..." от заети в системата учители, които формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти с приоритет за придобиване на ПК „учител по математика", „учител по биология и здравно образование", „учител по български и литература", „учител по история и цивилизации", „учител по физическо възпитание и спорт", „учител по религия"
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецпапка
 
07.12.2022 г.Провеждане на обучения за учители за използване на методика за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецрегистрация