Последна промяна: 26.06.2023 г. 17:15

Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2023 г.

Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“
Публикувано наОтносноПрикачен файлЗабележка

07.12.2022 г.Провеждане на обучения за учители за използване на методика за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецрегистрация