Удостоверенията за признаване на квалификационни кредити от Регионално управление на образованието - Бургас, издадени през 2018 и 2019 година са готови.

 Удостоверенията за признаване на квалификационни кредити от Началника на Регионално управление на образованието - Бургас, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г., които са издадени през 2019 година са готови. Могат да се получат от г-жа Еминова, ст. експерт за квалификация на педагогическите специалисти.