Последна промяна: 04.08.2023 г. 11:09


Предоставената от Министерството на образованието и науката възможност за желаещите да работят като учители в България украинци

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнформация (линк)

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към свободни работни места на територията на област Бургас


I. Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

           1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

            1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

         

Допълнителна информация за насочването на децата и учениците към детски градини и училища може да се получи на телефон +35956/ 874961 - деловодство на РУО-Бургас.


Заявление по образец