Дата: 16.09.2021 г.


Във връзка със създаване на организация за осигуряване на системата на предучилищното и училищно образование с учители и други педагогически специалисти в навечерието на новата учебна 2021/2022 година, предоставяме към директорите на образователни институции актуална информация със следните възможности:

 

  • Създадена на регионално ниво нова база данни със специалисти, които изразяват желание да се включат в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Поддържане на списъци с контакти на пенсионирани учители, които са на разположение за работа през учебната година;
  • Възможност за регистрация на:
    • студенти от педагогическите специалности, които желаят да преподават по специалността, по която се обучават във ВУ;
    • не назначени към момента и все още на разположение учители.

     Електронен формуляр за регистрация - натисни Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтук