Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
19 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит
21 май 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика:в периода 26 май 2021 г. - 31 май 2021 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
26 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит27 август 2021 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика30 август 2021 г. - 02 септември 2021 г.


СесияДати за провеждане
За лица, придобили право да положат държавен изпит(ДИ) по теория/ ДИ - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ПКС) преди учебната 2020 - 2021 година
сесия януари
за първа, втора, трета и четвърта степен
21.01.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на степен на ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
04.06.2021 г.
сесия септември09.09.2021 г.
За лица, придобили право да положат ДИ за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията за първа или втора ПКС преди и през учебната 2020 - 2021 година
сесия юни - юли
19.07.2021 г.
сесия септември
09.09.2021 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г.

за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2133/ 28.08.2020 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 годинаПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМатури, тестове, резултати 
Последна промяна: 04.09.2020 г. 13:41