Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
18 май 2022 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит
20 май 2022 г.
начало 08:30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика:в периода 26 май 2022 г. - 03 юни 2022 г.
Провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по практика на професията)до 06.06.2022 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
25 август 2022 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит26 август 2022 г.
начало 08:30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика29 август 2022 г. - 02 септември 2022 г.

Провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация ( в частта му по практика на професията)
до 07.09.2022 г.


СесияДати за провеждане
За лица, придобили право да положат държавен изпит (ДИ) по теория/ ДИ - част по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ПКС) преди учебната 2021 - 2022 година
сесия януари
за първа, втора, трета и четвърта степен
21.01.2022 г.
За лица, придобили право да положат ДИ по теория на професията и специалността за придобиване на степен на ПКС преди и през учебната 2021 - 2022 година
сесия май - юни
20.05.2022 г.
сесия август - септември26.08.2022 г.
За ученици от X или XI клас, придобили право да положат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021-2022 година
сесия май - юни
19.07.2022 г.
сесия август - септември
26.08.2022 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-1807/31.08.2021 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед РД-09-2994/27.04.2022 за определяне на дати за провеждане на допълнителни държавни зрелостни изпити по желание през сесия май-юни на учебната 2022-2022 г.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМатури, тестове, резултати 
Последна промяна: 14.04.2022 г. 15:20