Допълнителна информация може да получите от образователната институция, подала свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самата образователна институция,а не в РУО – Бургас.

Настоящата страница има само информативен характер.
Свободни работни места за Българско средно училище ѝД-р Петър Берон" - гр. Прага, Чехия
Свободни работни места за Българско средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия