Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!
Дата: 15.08.2022 г. - Награди "Прокултура" 2022 г.


Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт връчиха ежегодните награди „ПроКултура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура в рамките на IX-та Национална конференция "Достъп на младите хора до култура: Ролята на младежките състави". Събитието се проведе на 12.08.2022 г. в Зала 2 на Експоцентър "Флора" в Бургас.

Конференцията и наградите се организират по случай 12 август, обявен от ООН за Международeн ден на младежта. Участници в нея са над 60 представители от 42 институции в 20 населени места в страната. Събитието е част от комуникационната кампанията на Европейската фестивална асоциация #НевъзможноБезМладежта в рамките на Европейската година на младежта.

В категория "Училище" награда се връчва на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас - за активната и разнообразна дейност, която училището развива за създаването и разширяването на интереса към образованието по изкуствата.
С грамота за принос в същата категория е ОУ "Христо Смирненски" - гр. Карнобат.


Дата: 12.08.2022 г. В ОУ "Антон Страшимиров" - Бургас ученици, учители и родители са въвлечени в образователния процес


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към статията


Дата: 03.08.2022 г. - Незаети места след трети етап на класиране


Приемането на ученици по чл. 70, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по предварително определени критерии.


За свободни се считат местата по смисъла на чл. 69 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Местата по чл. 69, т. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. са обявени на сайта на РУО – Бургас. Местата по чл. 69, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. се обявяват от директорите, както в училището, така и в сайта на РУО – Бургас, в "Свободни места за ученици".


Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3.


Подаването на документи в училищата със свободни места ще е от 04.08.2022 г.


Дата: 25.07.2022 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПоздравителен адрес по повод домакинството на мероприятия от Националния календар за изяви по интереси на децата и ученищите


Дата: 11.07.2022 г.

На 28 юни 2022 г. в хотел „Аква“ град Бургас, се проведе кръгла маса, организирана от РЦПППО-Бургас, на тема: „Приобщаващо образование предизвикателства и перспективи”. Дискусията беше част от срещите за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование, които се провеждат в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето в България”. Проектът се прилага с подкрепата на УНИЦЕФ и се финансира от Европейската комисия, като дейностите за подобряване на приобщаването в детските градини приклюва в края на юни с дискусии и срещи между партньорите, прилагащи услугите.

Гости на кръглата маса от страна на УНИЦЕФ България бяха: г-жа Мария Янкова — програмен директор „Образование", г-жа Милена Маринова — експерт ранна детска интервенция и приобщаващо образование и г-жа Надежда Иванова — координатор обучения по приобщаващо образование. Гост беше и г-жа Руска Бояджиева — регионален координатор на проекта за община Бургас. На мероприятието присъстваха г-жа Антоанета Стоянова — директор и г-жа Албена Димитрова — зам. директор на Регионален център гр. Бургас, директори и специалисти от детски градини включени по проекта, както и специални педагози от РЦПППО-Бургас. Събитието беше открито от г-жа Стоянова, която обобщи стъпките, които извървяха всички страни, обединени от каузата и подходите към най-верния път за приобщаването на децата със специални потребности и техните родители. Думата взе и г-жа Мария Янкова, която изрази благодарност за успешната съвместна работа и връчи сертификат за благодарност на г-жа Стоянова.

След представяне на участниците, кръглата маса продължи с работа по групи, с акцент предизвикателства и перспективи пред приобщаващото образование - визия, посока, пречки и трудности. Работната атмосфера провокира участниците да изкажат своето отношение за трудностите, през които преминават при приобщаването на деца от аутистичния спектър. Генерираха се различни предложения и препоръки към методическите подкрепи, проведени от специалистите на Регионален център Бургас. Предпочитанията, които гостите споделиха, бяха за повече присъствени обучения в малки групи и с практическа насоченост.

Във втората част се представиха добри практики под формата на презентации и доклади от специалистите, взели участие по проекта: от ДГ “ Раковина", ДГ "Ханс Кристиан Андерсен", ДГ ”Славейче”, ДГ ”Райна Княгиня", ДГ ”Калинка”, ДГ ”Чайка", ДГ ”Ран Босилек”, ДГ "Звездица”, ДГ "Звездица Зорница” от град Бургас и ДГ ”Снежанка” от град Средец.

На края на кръглата маса, всички заинтересовани страни си пожелаха да продължи съвместната работа и доброто партньорство между различните институции, в името на приобщаването и развитието на децата със специални потребности.


Дата: 06.07.2022 г.
На 04 и 05 юли 2022 г. в град Велико Търново се проведе Четиринадесетата национална научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка", която е част от дейностите  на Националната програма "Мотивирани учители и квалификация".
Акцент на конференцията бе отбелязването на 140 години от началото на предучилищното образование в България.
От област Бургас участие взеха г-н Иван Бъчваров - старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас и учители от ДГ "Изгрев" - гр. Бургас, ДГ "Делфин" - гр. Бургас, и ДГ "Х.К. Андерсен" - гр. Бургас.
В рамките на конференцията бяха представени добри педагогически практики, свързани с прилагане на иновации в предучилищното образование.

Дата: 05.07.2022 г. - Методическа подкрепа за учители по природни науки

Със съдействието на учители по физика от бургаския клон на Съюза на физиците в България, в периода 21. 06. – 23.06.2022 г., РУО – Бургас организира два семинара и един открит урок по физика на територията на област Бургас.

Първият семинар на тема „Задачи от геометрична оптика“ се проведе със съдействието на ръководството на ОУ”Христо Ботев” – гр. Ахелой. Семинарът беше проведен в зала в СТЕМ-центъра на училището. Водещи лектори бяха двама дългогодишни учители по физика – г-жа Мара Мутафчиева и г-жа Елена Каръмчева. Пръсъстваха 16 учители по природни науки от общините Поморие, Несебър и Бургас. Участниците в семинара имаха възможност не само да допълнят уменията си по темата на семинара, но и да видят възможностите на модерния СТЕМ-център в училището-домакин и да споделят свои идеи.

На 22.06.2022 г. в новия СТЕМ-център на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас, 14 учители по физика наблюдаваха открит лабораторен урок по физика на тема „Експериментална задача за определене на ЕДН и вътрешно съпротивление на източник на напрежение“. Урокът беше изнесен от г-жа Мариана Анастасова – старши учител по физика в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ с ученици от школата по физика към Гимназията. По време на обсъждането след урока г-жа Анастасова и учителите споделиха притеснението си от малкия брой часове, които има по учебна програма за експериментална, лабораторна и практическа работа, а също и ограниченията, които налага обучението по време на ОРЕС, относно създаването на умения у учениците за лабораторна и практическа работа с уреди и инструменти. 

Вторият семинар на тема „Задачи от геометрична оптика“ се проведе отново с водещите колеги по физика Мутафчиева и Каръмчева. Той се състоя със съдействието на ръководството на СУ ”Отец Паисий” – с. Люляково, в СТЕМ-лабораторията на училището, създадена по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“. На семинара пръсъстваха 18 учители по природни науки от училища в община Руен. В състоялата се работна среща след семинара, домакините от СУ ”Отец Паисий” – с. Люляково разказаха как са модернизирали базата си за практическа и лабораторна работа по природни науки, а също и за електронните ресурси, които прилагат в своята работа.

Присъстващите учители изказаха задоволството си за ползата от тези инициативи, отбелязаха какви идеи биха могли да приложат в собствените си училища и предложиха нови теми за бъдещи семинари.

Дата :04.07.2022 г. - Кандидатстване след VII клас

Уважаеми родители,

можете да се запознаете с Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецРъководство за онлайн кандидатстване на седмокласниците.

Същото ще бъде качено в системата за кандидатстване и ще е достъпно през профила на учениците.Дата: 01.07.2022 г. - Среща по програма "NEST"

От 29.06.2022г. до 30.06.2022г. в гр. Пловдив се проведе финална среща по програма "NEST" за наставничество на нови учители. От РУО-Бургас участие взеха Христина Димитрова - старши експерт по професионално образование, Жанета Димитрова - старши експерт по чужд език и майчин език, Павлина Алексиева- старши експерт по физическо възпитание и спорт и Иван Бъчваров- старши експерт по предучилищно образование.През учебната 2021/ 2022 годината всеки експерт е оказвал методическа подкрепа и е бил ментор на трима нови за системата  учители с цел адаптиране и  развитие на учителския  капацитет.
Дата: 23.06.2022 г. - Линк в подкрепа на посланието на младите хора от област Бургас до връстниците им в град Хамбург - Германия

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към петицията


Дата: 22.06.2022 г. - РЦПППО – Бургас организира кръгла маса на тема: „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Бургас организира Кръгла маса за  15-годишнината от създаването на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование в страната  на тема: „Подкрепяща среда за деца и ученици със зрителни затруднения“. Мероприятието се проведе в Центъра за култура и образование „Артиум“, град Несебър на 09 – 10.06.2022 г. В него се включиха над 140 участници от регионални центрове в страната, училища и детски градини от област Бургас. На форума се обмениха опит и добри практики на образователните институции за осигуряване на качествено образование и достъпна среда за всички зрително затруднени деца и ученици.

          Специалният гост на конференцията проф. дпн Владимир Радулов изнесе доклад на тема: „Бариери пред съучениците на зрително затруднените в приобщаващото образование“. С участие в кръглата маса се включиха 8 регионални центъра с презентации и доклади по темата. Регионален център - Бургас представи филм на тема: „Стъпка по стъпка, ръка за ръка“, чрез който се направи кратка ретроспекция на дейността на институцията.

          През втория ден на конференцията гостите присъстваха на открито занятие на тема: „ Приложение на технологиите в образователния процес и ежедневието на зрително затруднените“ с незряща ученичка в IX клас от СУ “Никола Йонков Вапцаров“, град Приморско, проведено от г-жа Татяна Янакиева, педагог на зрително затруднени деца към РЦПППО – Бургас, чрез устройство за изкуствено зрение.


Дата: 22.06.2022 г. - Проведен национален кръг на Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата

От 17 до 19.06.2022 г. в гр. Попово се проведе Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата, втора състезателна група  за ученици от VIII до X клас. Участваха 15 отбора от цяла България.
Дни, изпълнени с много емоции, състезателна страст, променливо време и изпълнителни и изрядни състезатели, ръководители и организатори. Борбата бе много оспорвана, но отборът при СУ "Христо Ботев", град Сунгурларе, област Бургас доказа, че е най-добрият на национално ниво и заслужава първото място.
Второто място зае Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров", град Попово, област Търговище, а третото място - Средно училище "Нешо Бончев", град Панагюрище, област Пазарджик.
Едно състезание, което научи  всички отбори,  че безопасността  на пътя е най-важна, че трябва да знаем правилата за да опазим себе си и  другите на пътя.


Дата: 20.06.2022 г. - Ученици от Немската гимназия в Бургас присъстваха на съдебен процес

Ученици от 11-тите класове на Немска езикова гимназия „Гьоте“ в Бургас присъстваха на открито съдебно заседание в Окръжен съд – Бургас. Те наблюдаваха дело за причиняване на смърт по непредпазливост при пътно-транспортно произшествие. Съдията – докладчик Катя Господинова представи пред младите хора ролята на съдебното следствие и водените процеси. „Целта на съда е да установи истината, за да постанови справедлива присъда“, коментира магистратът.

По време на разпоредителното заседание съдът конституира като частни обвинители 4-те пострадали лица по делото. Определи се процесът да бъде гледан по Общия ред, с призоваване и изслушване на всички свидетели и вещи лица. Учениците имаха възможност да се запознаят с въпросите, които разглежда чл. 248 от НПК. В края на заседанието съдия Господинова разказа на гостите за принципите и процесуалните правила в наказателното право. Делото предизвика техния интерес и провелата се дискусия и активно задаване на въпроси след приключването на заседанието.

Гостуването на младите хора в Съдебна палата – Бургас е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която осъществяват съвместно Окръжен и Районен съд – Бургас.


Дата: 14.06.2022 г.

Г-жа Лиляна Иванова - началник на РУО - гр. Бургас връчи грамота и плакет за първо място на дванадесетокласника Семен Станев от СУ "Любен Каравелов", гр. Несебър, който е лауреат на XV националнa олимпиада по история и цивилизации за учебната 2021- 2022 година. С грамота за постигнати високи резултати бе отличен и неговият преподавател - г-жа Ваня Митева, учител по история и цивилизации в СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър.

На събитието присъстваха г-жа Валентина Камалиева - старши експерт ОСО и г-жа Ирина Велкова - директор на СУ "Любен Каравелов", гр. Несебър.


Дата: 09.06.2022 г. -  Националното състезание „Фолклорна плетеница“


РУО - Бургас и ОУ „Елин Пелин“ – Бургас бяха домакин на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ – национален кръг на 04-05.06.2022 г. /събота и неделя/. 562 ученици, изучаващи хореография в задължително избираемата и профилирана подготовка, участваха в танцовото състезание. 32 фолклорни състава от 19 училища от България показаха в двата етапа магията на българския фолклор.
Жури в състав: проф. д-р Даниела Дженeва -преподавател в АМТИ-Пловдив, проф. Антон Андонов – преподавател в АМТИ-Пловдив, Адриан Николов – заместник – директор на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – София, Пепа Запрянова – директор на ОУ „Елин Пелин“ – Бургас, Дария Михалкова – учител по хореография СУ „Летец Хр. Топракчиев“ – Божурище, Росица Атанасова – учител по хореография в 144. СУ „Народни будители“-София, Илиян Илиев – учител по хореография в НУУИ „Панайот Пипков“-Плевен, Радослав Иванов – учител по хореография в НУИ „Добри Христов“ – Варна и Анелия Цветанова – учител по хореография в СУ „Отец Паисий“-Враца, оценяваше представянето на учениците.
В първи етап те показаха 3 фолклорни образеца: хоро, характерно за етнографската област, която представят; хоро на песен; хоро за ІV клас – Пайдушко хоро, за VІІ клас – селско шопско хоро (граовско хоро), за ХІ-ХІІ клас – главенишко хоро.
Вторият етап на НС „Фолклорна плетеница“ започна с дефиле от сградата на Община Бургас – улица „Алеко Богориди“ – Приморски парк – Летен театър Бургас. Децата, облечени с костюми и носии, се отправиха с музика и танци към Морската градина, където на сцената на Летния театър представиха фолклорно сценичен танц. Участниците в НС „Фолклорна плетеница“ получиха грамоти и плакети за участието си в националния кръг.Дата: 08.06.2022 г. - Бургаски ученици са вицешампиони в националните параолимпийски игри


Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас са новите носители на вицешампионската купа в комплексното класиране на Националните ученически игри по лека атлетика на Българската параолимпийска федерация, провели се в град София.
В изключително оспорвана надпревара те завоюваха голям брой призови места в състезанията по лека атлетика, провели се в периода 30 май – 01 юни 2022 г.в Националната спортна академия - София. Двe първи места в дисциплината 100 м гладко бягане завоюваха Антония Димитрова при девойките и Кристиян Костов при юношите. Общо 11 са спечелените медали от десетокласниците Антония Димитрова и Кристиян Костов и единадесетокласниците Миглена Тишева и Димитър Илиев в дисциплините 100 м гладко бягане, 400 м гладко бягане, скок на дължина със засилване, хвърляне на малка плътна топка и тласкане на гюле. С два златни, шест сребърни и три бронзови медала бургазлии бяха наградени от представители на Българската параолимпийска федерация, представители на Министерството на младежта и спорта и преподаватели от Националната спортна академия. Ръководители на бургаския отбор, отговорни за подготовката и представянето на лекоатлетите, са Марияна Георгиева, старши ресурсен учител и Светла Тодорова, логопед в бургаското СУ „Св. св. Кирил и Методий“. За трета година под тяхното ръководство възпитаниците им участват и се представят успешно в параолимпийските национални ученически игри.
В призовата тройка в комплексното класиране през тази година първо място завоюваха софийските спортисти, следвани от бургаските и габровските лекоатлети. Директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Бургас,  г-жа Снежана Няголова  поздрави вицешампионите и им пожела още много успехи.
Дата:02.06.2022 г. - XXI НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ “ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ “ - ГР. СУНГУРЛАРЕ

    На 11 май 2022 г. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе бе съорганизатор и домакин на        XXI Национална викторина по безопасност на движение „Да запазим децата на пътя“ , която се провежда под егидата  на Министерство на образованието, Национален дворец на децата –София, Съюз на българските автомобилисти, Главна дирекция пътна полиция и Български червен кръст. Участие във викторината взеха възпитаници на ОУ „Св. Св Кирил и Методий„- гр. Ботевград, обл. София; ОУ “Св. Княз Борис I„-гр. Бургас, обл. Бургас; 6СУ „Отец Паисий“- гр. Монтана, обл. Монтана;    СУ „Христо Ботев „ -гр. Септември, обл. Пазарджик; СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе, обл. Бургас.

  Знанията и уменията на участниците бяха проверени в рамките на три кръга. Първият кръг бе теоретичен – решаване на тестови въпроси по безопасност на движение на пътя, втория кръг- викторина с въпроси по БДП,  третия кръг - решаване на тестове свързани с доболничната помощ, сглобяване на тематичен пъзел и откриване на повреда на велосипед. За коректното изпълнение на задачите следеше жури с състав: главен съдия Светослав Кръстев-Съюз на българските автомобилисти, С. Петкова и Ц. Бечева – Национален дворец на децата,  инспектор М. Ботева и инспектор А. Терзиев –Главна дирекция пътна полиция, София.                               

  Регионалното управление на образованието, гр. Бургас   бе представено от Иван Бъчваров- старши експерт по предучилищно образование.

  Първенци в състезанието станаха  учениците от ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, гр. Ботевград, обл. София, второто място получиха учениците от 6СУ „Отец Паисий“ гр. Монтана, обл. Монтана, на трето място се класираха възпитаниците на ОУ „Св. Княз Борис I“ гр. Бургас, обл. Бургас, съответно  четвърто място взеха младежите от  СУ “ Христо Ботев“ – гр. Септември, обл. Пазарджик. Учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе, обл. Бургас получиха специалната награда на Националния дворец на децата- гр. София  за своето достойно представяне с 97 точки  във викторината. Всички участници получиха медали, грамоти, подаръци от   организаторите и домакините на викторината, и най-важното: още по-добри и задълбочени   знания за справяне със ситуацията на пътя.
Дата: 01.06.2022 г. - ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТЯ, ГР. СУНГУРЛАРЕ

 

На 14.05 2022 г.  в гр. Сунгурларе се проведе областния кръг на Националното състезание по безопасност на движение на пътя  в две възрастови категории – първа възрастова категория - V-VII клас и втора - VIII-X клас. Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе бе домакин и организатор на състезанието. В първа  възрастова група участваха възпитаници на ОУ " Любен Каравелов" гр. Бургас; СУ " Никола Й. Вацаров"  гр. Царево ;   ОУ " Г. С. Раковски" с. Оризаре и СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе. Във втора възрастова група   участваха ученици от Професионална гимназия по Механоелектротехника и електроника - гр. Бургас и   СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе. Състезанието се проведе в два кръга. Първият кръг бе теоретичен и учениците решаваха тестове по БДП, втория кръг – практически, който показваше уменията на участниците за  каране на велосипед по трасе . За  изпълнението  на задачите следеше жури с състав: старши инспектор Динко Калев –началник група РУ на МВР гр. Сунгурларе, младши инспектор Емил Порязов –младши автоконтрольор в РУ на МВР гр. Сунгурларе  и Галина Раданчева –председател на общински съвет на български червен кръст-гр. Сунгурларе.

Първото място в първа възрастова категория получи отборът на СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе, второто място зае СУ „Никола Вапцаров“ гр. Царево, третото място бе за ОУ“ Любен Каравелов“- гр. Бургас, на четвърто- ОУ „ Георги Сава Раковски“- с. Оризаре.

Във втора възрастова група на първо място бе класиран отборът на СУ  “ Христо Ботев“, гр. Сунгурларе, второто място получи  отборът на Професионална гимназия по Механоелектротехника и електроника - гр. Бургас. Участниците  получиха купи, медали и грамоти от Христина Димитрова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Бургас и  председател на Областната комисия по безопасност на движение на пътя, и от Тодорка Павлева – заместник кмет на Община Сунгурларе.

 


Дата: 31.05.2022 г. - Откриване на STEM център в ОУ "Васил Левски" , гр. Българово


На 30.05.2022 год. тържествено бе открит новият STEM център в ОУ "Васил Левски" - Българово. Центърът е по проект, защитен от училищетоq към Национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда", на стойност 50 000 лв. Центърът разполага с модерно технологично оборудване, образователен софтуер и интерактивен панел, който да засили интереса на възпитаниците на учебното заведение към изучаваните природни науки.
Кабинетът е оборудван с конструктори LEGO Wedo 2.0, роботчета тип "PHOTON$“, които се учат и развива заедно с децата и модерен 3D принтер със софтуер за 3D модели и др.
В STEM кабинета се провеждат часове с ученици, които изучават "Роботика и компютърно моделиране“ за III-IV клас и "Програмиране и роботика“ за V-VII клас.
На откриването на STEM кабинета присъстваха ръководството на училището, председателят на Общински съвет - Бургас - проф. Севдалина Турманова, представители на дирекция "Образование“ в Община Бургас, г-жа Венета Иванова - ст. експерт по български език и литература в РУО-Бургас и други.


Дата: 24.05.2022 г.