Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!Дата: 12.07.2024 г.  Таня Маринова илюстрира с успешната си работа педагогическите търсения по време на работна среща на РУО – Бургас с директори от областта


     В периода 08.07. – 10.07.2024 г. Регионалното управление на образованието – Бургас проведе работна среща с 80 директори на училища от област Бургас. На срещата директорите се запознаха с целите и реализацията на проект „Мултикултурни интердисциплинарни компетентности и социализация (МИКС) – в подкрепа на интеркултурното образование на ученици с различна етническа принадлежност“, по който РУО – Бургас е бенефициент и работи в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Представени бяха учебните програми за развиване на социокултурната компетентност при работа в мултикултурна среда, които са разработени специално за дейностите по проекта.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 02.07.2024 г. 


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ

ОТ ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В VII КЛАС

 

        Уважаеми ученици и родители,

       Уведомяваме Ви, че запознаването с индивидуалната изпитна работа от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в VII клас ще се осъществи от 02.07.2024 г. до 04.07.2024 г. (вкл.), в новия корпус на II етаж в СУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас, със съдействието на Антоанета Маринова, зам.-директор по учебната дейност при следния график:

• Вторник, 02.07.2024  год. – от 14:00 часа до 16:00 часа;

• Сряда, 03.07.2024  год. – от 9:00 часа до 14:00 часа;

• Четвъртък, 04.07.2024  год. – от 9:00 часа до 14:00 часа.

      Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер;

      Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;

       Ученикът и неговият родител виждат оценена изпитна работа с присъдени точки;

      Не се разрешава изнасяне, копиране или заснемане на изпитните работи.

      Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

 


Дата: 02.07.2024 г.  Високи постижения на учениците от ПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкДата: 01.07.2024 г.


 Оценителски центрове, в които учениците от VII клас могат са се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по чужд език (по желание на ученика), както следва:

1.    По български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас:

2.    По математика – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас;

3.    По чужд език (по желание на ученика) – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“– Бургас.

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи да се осъществи в трите училища при спазване на следния график:


По български език и литература:

·                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

·                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

·                     Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;


По математика:

·                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

·                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;

·                     Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 18.00 ч;


По чужд език (по желание на ученика):

·                     Вторник, 02.07.2024  г. – от 09.00 ч. до 12.00 ч;

·                     Сряда, 03.07.2024 г. – от 14.00 ч. до 18.00 ч;

 -                    Четвъртък, 04.07.2024 г. – от 09.00 ч. до 12.00 ч;


Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика/ по чужд език чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

 •  Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 •  Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
 •  Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
 •  Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
 •  Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.


Дата: 26.06.2024 г.

Новата стипендиантска програма на INSAIT И ФМИ: даровити български ученици избират България пред университети във Великобритания, Франция, Швейцария и Германия


Първите стипендианти по програма EXPLORER на института INSAIT бяха представени в Аулата на Софийския университет от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, ректора на СУ проф. Георги Вълчев, декана на ФМИ проф. Мая Стоянова, основателя на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителния директор инж. Борислав Петров.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 24.06.2024 г.

Стартира обучението на педагогически специалисти за прилагане на скрининг тест в детските градини - област Бургас


Прилагането на скрининг теста за тригодишните деца в образователната практика на страната е регламентирано в Наредбата за приобщаващото образование и е в подкрепа на инициативите за стимулиране на детското развитие, потенциал и преодоляване на затрудненията.


за повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 21.06.2024 г.

Уважаеми родители,

В следните оценителски центрове учениците от Х клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности, при следния график:

По български език и литература – ПГЕЕ „К. Фотинов“- Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. –  от 9.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 ч.

По математика – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 16.00 часа до 18.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа.

По чужд език – ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“– Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 14.00 часа до 17.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 09.00 часа до 12.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 14.00 часа до 18.00 часа.

По информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас
 • Понеделник, 24.06.2024  г. – от 08.00 часа до 12.00 часа;
 • Вторник, 25.06.2024 г. – от 08.00 часа до 12.00 часа;
 • Сряда, 26.06.2024 г. – от 08.00 часа до 12.00 часа.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика, по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ / по математика/ по чужд език/ по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:
 • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на МОН (ЕИСИП) и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
 • ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 • запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;
 • ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;
 • сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;
 • не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Дата: 20.06.2024 г.  Училището: по-добро място за учене и спорт


      Вдъхновени от инициативата на Регионално управление на образованието – Бургас „Вярната посока“, две емблематични бургаски училища обединиха своите усилия в търсенията си – държат ли правилния курс към сътрудничество, новаторство, инициативност, състезателност и любознателност у учениците си. На 14 юни 2024 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Търговска гимназия пулсираха в едно – ученици и учители се вляха в пълнокръвния поток на едно мащабно съвместно събитие. Обединени от мотото „Вярната посока“, учениците на двете училища премериха сили в три направления – бизнес-предприемачество, спортна викторина „Стани олимпиец“ и състезание по баскетбол. Приветствия и благопожелания към състезателите и участниците отправиха г-жа Валентина Камалиева – старши експерт ОСО,

 г-жа Христина Димитрова – старши експерт по професионално образование и обучение и директорите на двете гимназии.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкДата: 19.06.2024 г.

Начален час за провеждане на изпит за проверка на способностите за прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/ 2025 година:

 • Изобразително изкуство - СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Бургас - начален час: 09:00
 • Музика - СУ "Добри Чинтулов" -гр. Бургас - начален час: 09:00

Дата: 17.06.2024 г.

Бронзови медали на Ученическите игри  – Финали - Волейбол - момичета в гр. Разград


За първи път в историята на СУ „Никола Вапцаров” - гр. Царево, момичетата от волейболния отбор - 5.-7. клас, завоюваха бронзови медали и заеха достойното трето място в България. Ученическите игри се проведоха в гр. Разград, във физкултурния салон на ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 13.06.2024 г.

Награждаване  от  Втори национален ученически конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Обичам те, българска реч", организиран от ОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол


На 6 юни в двора на ОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол се състоя награждаването на отличилите се участници във Втория национален ученически конкурс "Обичам те, българска реч!", организиран от  ОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол.В конкурса се включиха деца от различни краища на България с прекрасни творби по изобразително изкуство и литература, които бяха подредени в двора на училището.На тържеството присъстваха една част от наградените ученици.На всички останали наградите /медали, грамоти и предметни награди/ бяха изпратени по куриер.Присъстващите бяха поздравени от вокалната група към ОУ"Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол

Дата: 13.06.2024 г.

Участие в състезание за водородни автомобили

Няма думи с които да се изразят уникалните емоции,които ни предложиха момчетата на националното състезание за водородно задвижвани автомобили – Horizon Hydrogen GP, в което ПГ по транспорт - Бургас беше своеобразен домакин. Състезанието събра най-добрите училищни отбори от цялата страна, които демонстрираха своите умения и знания в областта на алтернативните видове горива.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 13.06.2024 г.

Втори национален ученически конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Обичам те, българска реч"

Отново повод за гордост: първо място за Димитър Димитров 7 клас от СУ "Васил Левски" гр.Малко Търново във Втори национален ученически конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство "Обичам те, българска реч"  в раздел Изобразително изкуство, поощрителна награда за Доротея Димитрова - 4 клас в същя конкурс  и раздел. Ръководителят на учениците Динко Костадинов е награден за активно участие и достойно представяне. Втора награда е присъдена на Мартин Георгиев от 7 клас в същия конкурс в раздел "Литературно творчество".


Дата: 12.06.2024 г.


СУ „Св. Св. Кирил И Методий“ проведе своята мобилност по НП "Иновации в действие" в ПРОВЕДЕ СВОЯТА МОБИЛНОСТ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ във ВС Санта Марина

 

       От 06.06.2024 г. до 08.06.2024 г. СУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Созопол бе домакин на национална среща за обмен на добри практики между иновативни и неиновативни училища по НП “Иновации в действие”. Пред гостите от СУ “Васил Левски”-гр. Троян, СУ “Васил Левски”- с. Черни Осъм и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”-гр.Горна Оряховица.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкДата: 12.06.2024 г.

Френски студенти от Университета в гр.По, Франция, преподаваха в ОУ „Елин Пелин“-Бургас от 28.05 до 10.06.2024 г.

Седем студенти от университета в гр. По /Франция/ проведоха педагогически си стаж в ОУ „Елин Пелин“-Бургас. Практиката на стажантите се реализира по програма Еразъм+ на ЕС.

За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 11.06.2024 г.

Повод за гордост за отбора по лека атлетика към СУ "Васил Левски" гр. Малко Търново


Училищният отбор се класира на второ място отборно във финалите на "Ученически игри 2023 - 2024", възрастова група V-VІІ клас, момчета, които се проведоха на стадион "Хаджи Димитър" в гр. Сливен. Три златни медала в дисциплините бягане на 100 м., 400 м. и 800 м. завоюва Кирил Хрелков от VІІ клас и сребърен медал за Сава Георгиев в дисциплината тласкане на гюле.

Бъдете здрави и покорявайте нови върхове!

Гордеем се с вас!

Дата: 11.06.2024 г.

Първо място за отбора на хандбал на ОУ "Елин Пелин" на Националните ученически игри

Отборът по хандбал на OУ „Елин Пелин“ са шампиони във финалния етап на Ученическите игри по хандбал 5- 7 клас в гр. Кубрат. Момчетата с ръководител г-жа Ваня Чекичева се класираха първи в надпреварата след много трудни и оспорвани мачове.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 04.06.2024 г.


      На тържествена церемония по случай 1.06.2024 г.  - Международния ден на детето, се състоя церемония по връчване на награди на ученици от област Бургас за постигнати високи резултати в образователния процес "Вярната посока".

     На 03.06.2024 г., на открита сцена "Охлюва", в сърцето на Морската градина на град Бургас началникът на Регионалното управление на образованието - Бургас г-жа Петя Петрова награди 119 ученици с индивидуални награди и 78 ученици от 18 отбора за високи постижения в различни културно-образователни области. Специален гост на събитието беше и Шабан Мустафа - български маратонец и планински бегач, състезател от клуб "Шампион Сунгурларе".

      Целта на наградата е да се отличи  добрия пример и да се мотивират учениците да постигат все по-големи висоти в областта на науката, изкуствата и спорта.
Дата: 29.05.2024 г.

EDU Burgas


    На 29 май 2024 г.  в гр. Бургас - Конгресен център се откри Национален образователен форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“. Форумът е инициатива на РУО – Бургас и Община Бургас и има за цел да създаде пространство за диалог между образователните експерти и заинтересованите страни за промотиране на иновации в българското училище и повишаване на качеството на
образованието. Събитието продължава и на 30.05.2024 г.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЛинк с кратки видеа от форума


Дата: 10.06.2024 г. 

Участие на мажоретен състав “Морски сирени” от ПГМКР "Свети Никола" гр.Бургас в Шести национален преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри, и мажоретни състави в град Свищов

 

       Мажоретен състав "Морски сирени" от Бургас с ръководител Красимир Ценов отново доказа своята изключителност с участието си на тазгодишния фестивал в град Свищов. Фестивалът, който се проведе на 01.06.24г,  събра на едно място множество талантливи състави от цялата страна, но "Морски сирени" безспорно се откроиха със своето изпълнение.


Дата: 28.05.2024 г.

Репортаж на bTV Новините за ученичката Илияна Джемилева от СУ "Петко Росен"


Илияна Джемилева е отличник в СУ "Петко Росен" в град Бургас. Тя е сред малкото ученици, които през свободното си време предпочитат да с книга в ръка, вместо смартфон. Обича българския фолклор, затова избира да бъде на бала си с народна носия. Успява да зарази и своя приятел.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЛинк към репортажа

Дата: 06.06.2024 г.

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ 2024

На 1 и 2 юни 2024 г. община Бургас домакинства националният кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“. В първия ден организаторите на събитието - Регионално управление на образованието – Бургас и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас посрещнаха г-жа Галя Георгиева – държавен експерт в МОН, националната комисия, участниците и техните преподаватели в драматичен театър „Адриана Будевска“ с емоционална музикално-танцова програма.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 22.05.2024 г. 

Тържествена церемония за връчване на наградите "Неофит Рилски"

 

       На тържествена церемония Началникът на Регионалното управление на образованието – Бургас г-жа Петя Петрова  удостои четирима директори, двама заместник-директори и десет учители от област Бургас с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката. 


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 22.05.2024 г.


        В навечерието на най-светлия празник на духовността 24- ти май, Георги Тодоров, ученик в VI клас в НУМСИ "Панчо Владигеров" - гр. Бургас, поиска нещо малко, но много ценно. Той се обърна  към Началника на Регионално управление на образованието - Бургас с проста молба: учителят му по тромпет Светослав Василев да бъде награден, за да може по този начин да разбере колко високо неговият ученик цени усилията му на учител и човек.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкДата: 22.05.2024 г.

ПГТ „Иван Вазов“ – гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг изпълни двата етапа на проект „Зелено бъдеще“ по програма „Еразъм +“


В периода 31.03.2024 г. – 09.04.2024 г. група от 12 учители от ПГТ „Иван Вазов“ – гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг изпълни Първия етап от мобилността по проект „Зелено бъдеще“ на програма „Еразъм+“ в Италия, в град Кастелето сопра Тичино.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 20.05.2024 г.

Награждаване на Националния статистически институт

На 14 май 2024 г., в сградата на Областна администрация Бургас, ТСБ - Югоизток организира тържествена церемония за връчване на благодарствени писма на участници в статистически състезания, организирани от Националния статистически институт на територията на Република България, а именно: „Европейска олимпиада по статистика за ученици 2024“, „Дейтатон 2023“, „Дейтатон 2024“ и „Конкурс за статистическо есе 2023“.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 14.05.2024 г.

На 13 май 2024 г. в сграда на Регионално управление на образованието-Бургас, г-н Стефан Апостолов се срещна с учители от бургаските училища.

Стефан Апостолов е публицист, краевед и автор на няколко интересни книги, свързани с историята на Бургас и региона.

За да сподели своите знания и страст към морето и историята, той дари книги на училищата от община Бургас. Неговата книга за Бургас е ценен принос към запазване на историческото наследство на региона и е отличен начин бургаските ученици да научат повече за Бургас и неговата богата история.

Дата: 14.05.2024 г.

Връчване на награди на победителите в математическо състезание „Европейско кенгуру“

Началникът на РУО-Бургас г-жа Петя Петрова и Заместник областният управител на Бургас г-н Павлин Иванов връчиха наградите на победителите в математическо състезание „Европейско кенгуру“ на официална церемония в Областна администрация – Бургас. Грамоти получиха и учителите на учениците, подготвяли учениците.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 14.05.2024 г.

Провеждането на Панорама на средното образование

Регионално управление на образованието - Бургас със съдействието на община Бургас организира на 13.05.2024 г. от 10:00 ч. до 18:00 ч. на площад „Тройката“, провеждането на традиционната Панорама на средното образование.
Събитието се организира с цел подпомагане на кариерното ориентиране на учениците от шести и седми клас чрез предоставяне на информация за възможностите за продължаване на образованието в гимназиална степен, перспективите за обучение, личностно изграждане и кариерно развитие.
На свои щандове, обособени шатри посредством презентации, информационни материали, проекти, изделия от практическото обучение, действащи макети, модели, демонстрации и други, образователните институции представят профилите, професиите и специалностите, които предлагат през учебната 2024/2025 година.

Дата: 13.05.2024 г. Патронен празник и „Ден на таланта“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Созопол

Патронният празник на училището е повод неговите възпитаници и учителите да погледнат през призмата на изминалата година и да отчетат своите постижения в областите на науките и изкуствата.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк


Дата: 10.05.2024 г.

Патронен празник на СУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Средец

 

      На 11 май честваме паметта на двамата равноапостоли Св. Св. Кирил и Методий. Горди сме, че двамата братя  са патрони на нашето училище!


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинкДата: 10.05.2024 г.

Стартиране на инициативата на НЕГ "Гьоте" - Бургас, "Учим заедно" - поредица от съвместни междуучилищни уроци


На 29.04.2024 г. беше даден старт на инициативата на НЕГ “Гьоте” - "Учим заедно" - поредица от съвместни междуучилищни уроци. Първият от тях бе по философия.


За повече информация -Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 07.05.2024 г.
Театралната трупа на НЕГ "Гьоте" - Бургас с първи места от Националния фестивал за училищен театър „Завесата се вдига на немски език“

С авторска постановка “Die Show des allmächtigen Internets" ( “Шоуто на Всемогъщия Интернет“), отличен немски език и артистично присъствие, Театрална трупа „ Гьоте“ впечатли публика и жури и се завърна от Националния фестивал за училищен театър „Завесата се вдига на немски език“ с две първи места – на журито и на публиката и с почетен плакет за първо място от Немското посолство.


За повече информация -Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 02.05.2024 г.

Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“


От 28.04 до 30.04.2024 г. се проведе националния кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ в гр. Русе. Домакин на националния кръг: Професионална гимназия по транспорт, гр. Русе и с подкрепата на РУ „Ангел Кънчев“. В България национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ се провежда от 2008 г. и е част от състезанията по професии, организирани от Министерство на образованието и науката.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 02.05.2024 г.

Вдъхновение, изкуство и професионализъм в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Участниците в Националното състезание по професии, което се проведе в курортен комплекс Златни пясъци на 24, 25 и 26 април, впечатлиха журито с изкуството да  творят съвършенство.

Вдъхновени от своите учители г-жа Ганка Ангелова, г-жа Анна Тодорова, г-н Ивайло Минчев, г-н Иван Димов и г-жа Станислава Георгакиева младите таланти влязоха със състезателна готовност в пет от категориите на  оспорваната надпревара.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 02.05.2024 г.

Ново отличие за Търговска гимназия от Национално състезание по счетоводство

На 11 април 2024 г. се проведе XVI издание на Националното състезание по счетоводство, организирано от Министерството на образованието и науката и от фондация „Атанас Буров“. През тази учебна година негов домакин беше Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – гр. Плевен.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк

Дата: 30.04.2024 г.

Националното състезание по БДП за 2024 година

На 27.04.2024 г. се проведе областният кръг на Националното състезание по БДП за 2024 година, домакин на който бе СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе.

В състезанието взеха участие отборите на пет училища от област Бургас - СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе, ПГСАГ "Кольо Фичето" - гр. Бургас, ОУ  "Г. С. Раковски" - с. Оризаре, СУ "Епископ Константин Преславски" - гр. Бургас и СУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Царево.

Победителите бяха наградени от кмета на община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов и г-н Иван Бъчваров – старши експерт по предучилищно образование в РУО - Бургас.

Дата: 29.04.2024 г.

Hydrogen Grand Prix 2024

Професионална гимназия по транспорт в град Бургас направи своя дебют в световното състезание за водородни автомобили Hydrogen Grand Prix 2024.


За повече информация - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк