Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!


Дата: 26.01.2022 г. - Ново  признание  за дейността на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ - Бургас


Безспорен лидер в дейностите по европейски образователни програми, ПГРЕ „Г. С. Раковски“  – Бургас, получи поредното признание от Европейската комисия.

За втори път нашето училище е удостоено с престижната награда   ETWINNING SCHOOL за периода 2021 – 2022 година.

Гордеем се с постижениятя си и с поздравителния адрес на госпожа МАРИЯ ГАБРИЕЛ - европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Благодарим за признанието и на г-жа Милена Караангова, както и на екипа eTwinning в България – наши ментори и партньори в стремежа ни към европейско качество на образованието.

Честито отличие на целия екип на ПГРЕ „Г.С.Раковски“!
24.01.2022 г. - Заболяемост по общини в област Бургас към 23.01.2022 г. по данни на РЗИ

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица


11.01.2022 г. - Провеждане на Европейски ден на спорта в училище 2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецинформация


04.01.2022 г. - Заболяемост по общини в област Бургас към 02.01.2022 г. по данни на РЗИ

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица 


Поздравителен адрес за Коледа и Нова година


от екипа на Регионално управление на образованието - гр. Бургас


Дата: 22.12.2021 г. - Коледно настроение в РУО-Бургас


Малките коледари от ОУ "Любен Каравелов" - гр. Бургас, и гайдарите от СУ "Добри Чинтулов" - гр. Бургас, внесоха коледния дух в Регионално управление на образованието - гр. Бургас. Песни, наричания за здраве и берекет огласиха сградата на РУО. Изречен от детските гласове, нека да се сбъдне благословът за добрини и живот! Да бъде!Дата: 20.12.2021 г. - Заболяемост по общини в област Бургас към 20.12.2021 г. - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблицаДата: 20.12.2021 г. - Заповед № РД09-5034/17.12.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и ограничаване на рисковете за възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите в Министерството на образованието и науката


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед


Дата: 14.12.2021 г. - Изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа


Заповед


Дата: 06.12.2021 г.

„Повече от 40 училищни психолози помагат доброволно на ученици, родители, учители и непедагогически специалисти, стресирани от пандемията от COVID-19. Те дежурят на безплатни телефонни линии в шест областни центъра в страната, за да отговорят на притесненията и демотивацията за учене в онлайн среда, да съдействат при депресивни състояния вследствие на дългата изолация и при адаптацията към присъствените занятия след продължителен учебен процес от дистанция. Специалистите могат да окажат психологическа подкрепа също за преодоляване на страха от вируса или при загубата на близки хора.

Министерството на образованието и науката (МОН) за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за нуждаещите се деца и работещи в системата на образованието (виж в края на текста). Освен доброволците – училищни психолози, на позвъняванията при необходимост ще реагират също техни колеги от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН.

Линиите работят от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа. Те са отворени за всички ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна. Препоръчително е да се използват телефонните номера в най-близкото населено място. Така при преценка психолозите могат да насочат нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31 март 2022 г.


БУРГАС – 0893 631 573

ВАРНА – 0877 566 696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 0882 247 454

ПЛОВДИВ – 0800 16 793

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

СТАРА ЗАГОРА – 042/ 210 089Дата: 05.12.2021 г. - Заболяемост по общини в област Бургас към 05.12.2021 г. - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица


Дата: 03.12.2021 г. - Изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на МОН


Файл


Дата: 01.12.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец


Съгласно заповед РД09-4758/ 01.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец преминават на ротационен принцип за периода 02.12.2021 г. - 10.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 01.12.2021 г. -  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа


Файл


Дата: 30.11.2021 г. - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС от 02.12.2021 г.


От получена в РУО – Бургас  информация от  РЗИ – Бургас, изх. № 11-48/ 29.11.2021 г., относно завишена заболеваемост от Covid 19 за периода 15.11.2021 г. – 28.11. 2021 г., е видно, че за  общините Созопол и Царево е достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 хиляди души. За общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец е достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 хиляди души. За общините Айтос, Малко Търново, Несебър, Приморско, Руен и Сунгурларе заболяемостта е под 250 на 100 хиляди души.

В тази връзка от 02.12.2021 г. е необходимо:

1. За училищата от общините Айтос, Малко Търново, Несебър, Приморско, Руен и Сунгурларе образователният процес да се провежда присъствено за всички ученици от I до XII клас.

2. За училищата от общините Созопол  и Царево да се приложат мерките, разписани в т. 3 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката. Директорите на училищата от посочените общини следва да организират обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за всички ученици, освен за учениците от I до XII клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

3. За училищата от общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец да се приложат мерките, разписани в т. 4 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката.

За целта директорите на училищата от посочените 5 общини подготвят аргументирани предложения с график за ротация за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50 % от паралелките в съответното училище за периода 02.12.2021 г. – 10.12.2021 г. За учениците от I до XII клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и в случаите когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

В изпълнение на т. 5 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, РУО – Бургас подготвя предложение до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков за преминаване в ОРЕС на училищата от  общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец, въз основа на представените графици от директорите на училищата. Ротацията следва да бъде утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката, която ще бъде публикувана на сайта на РУО – Бургас и ще бъде изпратена до директорите на училищата.


писмо от РЗИ


Дата: 25.11.2021 г. - Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецФАЙЛ


Дата: 24.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Айтос, Малко Търново, Поморие, Приморско и Царево


Съгласно заповед РД09-4588/ 23.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Айтос, Малко Търново, Поморие, Приморско и Царево преминават на ротационен принцип за периода 29.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 18.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Несебър, Средец и Сунгурларе


Съгласно заповед РД09-4496/ 18.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Несебър, Средец и Сунгурларе преминават на ротационен принцип за периода 22.11.-03.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 05.11.2021 г.

Най-късно до 12:00 часа на 8 ноември т. г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. За повече информация: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтестване, Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо от МОН, в Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецword.

Организирането на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1.-4. клас  отнася за ученици от всички общини, съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед № РД09-4201/ 05.11.2021 г. 

Приложение № 2
Приложение № 3


Поздравителни адреси  по повод 1 ноември - Ден на народните будители


от инж. Виолета Илиева - Началник на Регионално управление на образованието - гр. Бургас
от акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката


Дата: 01.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Карнобат, Приморско и Царево

Съгласно заповед РД09-3974/ 29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Карнобат, Приморско и Царево преминават на ротационен принцип за периода 02.11.-12.11.2021 г.


Дата: 25.10.2021 г. - Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – Национален инспекторат по образованието

Повече може да прочете в раздела за обявени конкурси - тук

Дата: 13.10.21 г. - Кампания за приобщаване на децата от уязвими групи към системата на предучилищното образование


В изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, РУО – Бургас, в партньорство с Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), проведе Мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Целта на кампанията е формиране на мотивация у родителите за приобщаване на децата им към системата на образованието.

На 05.10.2021 г. домакин на кампанията беше Детска градина „Калина Малина” в гр. Айтос, а на 06.10.2021 г. кампанията се проведе в КЦ „Морско казино“ в Бургас с домакинството на Детска градина „Калинка“ – кв. Рудник, гр. Бургас.


Дата: 23.09.2021 г. - Националната кампания по лицензиране на училища в програмата на Наградата


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към сайта

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецкратка информация


Дата: 16.09.2021 г. - Отбелязване на Международния ден на мира на 21.09.2021 г.


Кратък материал


Поздравителни адреси за началото на учебната 2021/ 2022 година


от инж. Виолета Илиева - Началник на Регионално управление на образованието - гр. Бургас
от г-жа Ирена Анастасова – Председател на Комисията по образованието и науката в 46-ото Народно събрание
от проф. Николай Денков - Министър на образованието и науката
от проф. д.н. Мария Нейкова - Областен управител на област Бургас