Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!Дата: 10.12.2023 г.

Две учителки от област Бургас създадоха най-много уроци за Дигиталната раница в цяла България


Стоянка Митева и Гергана Колева - учители в ОУ "Христо Ботев" - с. Екзарх Антимово, община Карнобат - това са учителите, създали най-много публикувани дигитални уроци в Дигиталната раница в България.
Една малка част от това, което може Област Бугас!
Усърдие, творчески поглед и експериментаторски дух са само част от "рецептата".
Друга основна съставка е мотивацията и подкрепата на директора - Христина Козарова.
С благодарности към екипа!

Дата: 08.12.2023 г.
Бургаски ученик на трето място на международното състезание по заваряване 2023 Arc Cup International Welding Competition

Дванадесетокласникът Хакан Емин от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) спечели трето място в международното състезание по заваряване 2023 Arc Cup International Welding Competition. Негов домакин беше китайския град Хух - Хото, а участие от разстояние взеха 343 млади заварчици от 57 отбора от цял свят.

Те представяха заваръчни организации от Европа, Азия и Африка. Сред участващите страни бяха Германия, Беларус, Гана, Казахстан, Китай, Южна Корея, Монголия, Румъния, Сърбия, Индонезия, Сингапур, Виетнам и др.

Българският отбор беше представен от четирима състезатели - Анатоли Иванов, Мартин Михнев, Габриела Попова и Хакан Емин. Те се състезаваха в три категории - ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ (процес 111), електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ (процес 135) и електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се метален (волфрамов) електрод ВИГ – (процес 141). Съгласно регламента на състезанието всеки участник получи индивидуални задания, с които трябваше да се справи за определено време. Всички български участници успешно се справиха с поставените задания.

След оценка и мониторинг на проведеното онлайн състезание, организаторите известиха резултатите на младежите във възрастовата група за ученици по съответните методи на заваряване. 18-годишният Хакан Емин се нареди сред тримата най-добри заварчици по метод 135. За успеха на бургаския заваръчен талант допринесоха усилията на неговия треньор инж. Яни Самоковлиев.


Дата: 06.12.2023 г.

Участие на ПГТ „Иван Вазов“к.к.Слънчев бряг в проект „Устойчиви практики в ресторантьорството“


ПГТ „Иван Вазов“к.к.Слънчев бряг участва в проект „Устойчиви практики в ресторантьорството“ по програма Еразъм + по договор № 2022-2-BG01-KA210-VET-000100096 с ЦРЧР. Проектът се проведе в три потока: от 09 юли до 14.юли 2023г., и от 31.10. -05.11.2023г. 6 учители от гимназията съвместно с 6 учители от ПГ по лека промишленост и туризъм , гр. Казанлък в партньорство с Асоциация MOST Италия, участваха в мобилност в Кастелето Тичино Италия , област Ломбардия. Темата на проекта даде възможност на учителите да се запознаят и обучат в приготвянето на типични италиански ястия, за пролетно летния и есенно зимния сезон. Участниците в проекта повишиха своите професионални компетентности и проявиха инициатива и творчество в работата си, благодарение на компетентната помощ на наставниците и под вещото ръководство на Александра Бонисоли и Лучия Велева – управители на партньорската организация от Италия. След проведен изпит в края на обучението, участниците получиха EUROPASS сертификати. Едновременно с това имаше организирана богата културна програма – учителите посетиха градовете Сесто Календе, Стреза, Арона и Милано и се запознаха с културните и исторически забележителности в градовете и околностите. Бяха сърдечно посрещнати от учители и ученици в професионална гимназия по туризъм гр. Стреза.                                                                               От 27.09. – 02.10. 2023г.  осем участници в мобилността от Италия посетиха гр.Казанлък , гр.Несебър , гр.Поморие и к.к. Слънчев бряг. Бяха запознати със забележителностите от района, както и със спецификата на кулинарните региони. Българската роза присъстваше в шедьоврите , сътворени от младите кулинари на гр.Казанлък, а рибните деликатеси на несебърските ученици не отстъпваха по вкус на техните съученици. Участниците в мобилността от Италия участваха в приготвянето и дегустация на традиционни ястия от двата региона.

Дата: 05.12.2023 г.
Дни на гостоприемството по проект на РУО - Бургас
Регионално управление на образованието – Бургас  разработи проект към „Мултикултурни интердисциплинарни компетентности и социализация (МИКС) - в подкрепа на интеркултурното образование на ученици с различна етническа принадлежност“.  Проектът беше представен пред представители на образователните институции и представители на общини в област Бургас.
Участниците  в проекта са  петнадесет училища от областта.
Съвместно с партньора си по проекта , спечелен към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), университет "Проф. д-р Асен Златаров", в рамките на 12 месеца, РУО-Бургас ще предостави, през обучение на седемдесет и пет ученици, специално разработени материали за обучение за развиване на социокултурната компетентност в целодневната организация на учебния процес.
Това са два модула за работа с ученици от III и IV клас от различни етнически групи, обхванати в целодневната организация на учебния ден.
Модулите са свързани в интердисциплинарен комплекс като форми на взаимодействие между ученици от различен етнически произход. За да е успешно въвеждането им, ще бъдат разработени методически насоки за учители за работа по модулите и ще бъде организиран обучителен семинар за учители с продължителност 24 часа за повишаване на знанията и уменията на учителите за реализиране на недискриминационни практики в училище чрез съвременни форми и методи на обучение.
Програмата на семинара ще адресира всички теми, по които ще се работи в двата модула. Освен обученията, по време на проекта ще бъдат организирани тематични срещи за споделяне и овладяване на съвременни методически подходи при работа по чувствителни теми в мултикултурна среда. Това ще задълбочи чувствителността и компетентността на педагогическите специалисти, както и успеваемостта им в работа в мултикултурна среда.
Ще бъдат организирани и „дни на гостоприемството“ за обмен на добри практики в областта на образователната интеграция и пълноценна социализация на деца с различен етнически произход. Повишаване на разбирането за другия ще доведе до повишено качеството на отношения за всички участници в образователния процес.

Дата: 04.12.2023 г.  

„Насилието никога не е отговор“


   На 29-ти ноември 2023 г., в сградата на Областна управа – Бургас, „Асоциация Деметра“ – Бургас организира Младежка ученическа конференция под надслов „Насилието никога не е отговор“. Конференцията се проведе под патронажа на Областния управител и с подкрепата на РУО-Бургас. Гости на събитието бяха г-н Пламен Янев – областен управител на област Бургас, г-н Михаил Ненов – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, проф. Севдалина Турманова – заместник-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, както и Шерил Томас и Никол Линдемайър от Минесота, САЩ, които са част от организацията Global Rights For Women.

   На конференцията взеха участие ученици от бургаските училища ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Свети Климент Охридски“, ОбУ „Свети Климент Охридски“, кв. Рудник, СУ „Константин Петканов“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, ПГМЕЕ, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, СУ „Петко Росен“, ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и студенти от специалност „Социална педагогика“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  

  Презентациите на учениците засегнаха теми, които са от изключителна важност за обществото ни – насилие и видове насилие, кибертормоз, толерантност, за да можем осъзнато да вървим по пътя на превенцията и да се справим заедно с предизвикателствана на света, в който живеем.


Дата: 01.12.2023 г.

Ерготерапията – допълващ елемент от работата ни в РЦПППО гр. Бургас


    На 27 и 28 ноември 2023 година специалисти от РЦПППО Бургас взеха участие в първата национална работна среща на ерготерапевтите и сензорните терапевти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, организирана от РЦПППО Габрово.

    В мероприятието се включи и доц. д-р Лилия Тодорова от Русенски университет „Ангел Кънчев“, чието представяне беше на тема „Ерготерапията в приобщаващото образование в България – перспективи и предизвикателства“.

Срещата бе открита с приветствия от г-жа Даниела Маринова – Зам. Областен управител, г-жа Катюша Станчева – началник отдел ОМДК към РУО Габрово, Емилия Ангелова – старши експерт ОСО към РУО Габрово, г-жа Росица Иванова Чернева – Тодорова – директор на РЦПППО Габрово и г-жа Илиана Хинова – ерготерапевт в РЦПППО Габрово.

    По време на събитието, участници от цялата страна споделиха своя опит в работата с децата и учениците със специални образователни потребности и обмениха добри практики. Участваха в дискусии, свързани с основни предизвикателства в работата и разработване на стратегии за оптимизиране на терапевтичния процес. Специалистите представиха и видео материали, отразяващи тяхната практическа дейност с децата и учениците.

     Включването на специалисти от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образоване Бургас, в лицето на г-жа Антоанета Стоянова – директор,     г-жа Таня Шуманова – ерготерапевт и г-жа Веселина Радованова – ресурсен учител, бе на тема „Ерготерапията - допълващ елемент от работата ни в РЦПППО  гр. Бургас“. По време на презентацията те разказаха историята на създаване на залата за ерготерапия в РЦПППО Бургас, за пътят, който са изминали до осигуряването на съвременно оборудване, както и резултатите от работата и успеваемостта на децата от групата за ерготерапия. Институцията разполага с магистър ерготерапевт, който подпомага децата в справянето им с ежедневните дейности.

     В заключителната част през втория ден на събитието, от името на РЦПППО Бургас бе поднесено писмо, чрез което участниците изразиха благодарността си към организаторите на срещата, за тяхната професионална и навременна реакция за провеждането на срещата в хибриден вариант, поради усложнената зимна обстановка.


Дата: 30.11.2023 г.

Патронен празник на Професионална гимназия по електротехника и електрониха "Константин Фотинов"

     На 29-ти ноември 1939 г. с поетично-музикално тържество Професионална гимназия по електротехника и електрониха "Константин Фотинов" отпразнува патронния си празник.

     Празникът събра ученици, бившии и настоящи учители и скъпи гости в двора на гимназията, където гвардейците от ПГЕЕ „Константин Фотинов“ тържествено положиха венец пред бюст паметника на своя патрон.  

     Тържеството продължи в учителската стая на училището, където бе посрещнат и специалният гост - Ваньо Вълчев. Той бе придружен от поетесата Яна Вълчева - възпитаник на ПГЕЕ, Стефан Апостолов - възпитаник на ПГЕЕ, писателя Динко Динков и журналистът Иван Ванков.       Началото на поетичната среща беше поставено с музикално изпълнение на цигулка от Еожени Иванова - професионален музикант и преподавател по музика в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“. Ученици от ПГЕЕ четоха стихове на Ваньо Вълчев. В учителската стая звучаха и песни по негови стихове в изпълнение на Васил Найденов и Силвия Кацарова.  

     Гости на празника бяха зам.-кметът по образование в Община Бургас г-н Михаил Ненов и старши експерти от РУО Бургас – г-жа Валентина Камалиева и г-жа Христина Димитрова.


Дата: 30.11.2023 г.

Съвместна дейност между ДГ,,Калина Малина '' и ДГ,,Детелина '' - гр. Бургас

    На 09.11.2023 г. между двете бургаски детски градини  ,,Калина Малина '' и ,,Детелина '' се проведе обща инициатива  ,,Да опазим Земята ''. Децата показаха своите знания за планетата Земя и призовава всички да я пазят. С много стихотворения,  песни и танци премина съвместния празник

     Инициативата е в резултат на учредената тази година  награда от РУО Бургас  ,,Вярната посока''.


Дата: 23.11.2023 г.

Огромен интерес към „Базар на професиите“ – 2023

     При огромен интерес и  препълнени зали  протече есенното издание на  информационния форум   „Базар на професиите“ – 2023. Участниците,  гостите и организаторите бяха поздравени от г-жа Христина Димитрова – старши експерт „Професионално образование и обучение“  към  РУО – Бургас.

     Във  форума участваха представители на над 20 училища от Община Бургас, като всяко от тях имаше изграден своеобразен щанд, на който ученици и родители имаха възможност да се запознаят с иновативни проекти, някои от които са печелили награди в престижни конкурси, както и да получат отговори на всички въпроси, които ги вълнуват относно учебния процес и бъдещата им  реализация.

     Основната идея на форума бе кандидат - гимназистите да  направят своя правилен кариерен избор, като се запознаят с ключови профили, професии и съвременните изисквания и тенденции за развитие в тях. Форматът позволи това да се случи под формата на презентации,  изложение, среща – диалог.

     По време на мероприятието  учениците имаха възможност да  попълнят въпросници за професионално ориентиране и да получат подкрепа  от квалифицирани кариерни консултанти.

Форумът бе организиран от Община Бургас и кариерните консултанти към ЦПЛР – Бургас в партньорство с ОУ „Елин Пелин“. Предвижда се следващото издание на форума да се проведе на 16.03.2024 г. в спортна зала „Бойчо Брънзов“ – Бургас.

 


Дата: 23.11.2023 г.

Концерт по повод Деня на християнското семейство, проведен в ОУ "Елин Пелин" - Бургас

    В Деня на християнското семейство ОУ „Елин Пелин“ – Бургас бе домакин на концерт, иницииран от Регионално управление на образованието, със съдействието на Център за подкрепа за личностно развитие и Община Бургас. На сцената със свои изпълнения се изявиха народен хор„Трепетлика“ и детска фолклорна формация „Шарени гайтани“ с ръководител Пепа Запрянова, гайдарски оркестър „Младост“ към ЦПРЛ-Бургас с ръководител Стойко Георгиев, танцова школа „Детско царство“ и танцова школа „Бургаски звезди с ръководител Атанасия Петрова, Димитър Иванов – ЦПЛР-Бургас с ръководител Милена Добрева, вокална група “Сладкопойни славейчета“ с ръководител Ваня Вълчева, вокална група „Медени звънчета“ с ръководител Кремена Дидова, Жасмина и Надежда Кискинови от Акордеонен оркестър към ОУ „Елин Пелин“ с ръководител Петър Иванов, танцова школа „Естрела“ с ръководител Олга Мохова, танцьорите от танцов състав „Младост“, танцов състав„Хорце“, танцов състав „Танцова палитра“ с ръководител Маргарита Колева. Водещ на събитието бе Атанасия Петрова.

    Специални гости на концерта бяха Михаил Ненов – заместник-кмет по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ към Община Бургас, Валентина Камалиева – ст. експерт по ОСО, Яница Куманова – ст. експерт по приобщаващо образование, Иван Бъчваров – ст. експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, Пепа Ангелова- директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие.


Дата: 23.11.2023 г.

Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в град Бургас

    В периода 17-19.11.2023 г., в Конгресен център гр. Бургас, се проведе Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. Организатор на събитието бе Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град, в партньорство със Софийски университет “Св. Климент Охридски” – филиал Бургас.

В конференцията участваха специалисти от 28-те регионални центрове в страната, преподаватели от Факултета по науки за образование и изкуства към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, експерти от МОН, РУО- Бургас, специалисти от ЕПЛР от бургаски училища.         Официални гости на събитието бяха г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката, г-жа Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ и г-жа Яница Куманова – старши експерт по приобщаващото образование в РУО Бургас.

Гл. ас. д-р Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град, представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности.


Дата: 22.11.2023 г.

„Дни на ученето през целия живот“ – Стара Загора

        В периода 20 – 22 ноември в Стара Загора Министерство на образованието и науката организира ежегодното си събитие „Дни на ученето през целия живот“, в рамките на проект „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“, с финансовата подкрепа на „Еразъм+“. Ключовите дейности по проекта включват валидирането като основен инструмент при реализиране на политиките на учене през целия живот. Това осигурява възможност за официално признаване на придобитите или усъвършенствани знания , умения и компетентности чрез неформално и формално учене и сертифицирането им с официално признат документ.

        Форумът беше открит от заместник-министъра на образованието и науката Мариета Георгиева и главния секретар на МОН и ръководител на проекта Албена Михайлова, след което бяха представени възможностите, които дава проектът „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“. Той се изпълнява пилотно в четири области – Силистра, Бургас, Враца и Търговище и представя възможностите за допълнителни обучения и валидиране на умения на възрастни.

        Членовете на Областната координационна група от пилотната област Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова, г-жа Петя Петрова – началник на РУО – Бургас, и ст. експерт Веселка Тодорова, представиха пред участниците и гостите на събитието предизвикателствата и резултатите по проекта през 2023 г. в област Бургас.


Дата: 21.11.2023 г.

Регионален форум по предучилищно образование по Национална програма „Хубаво е в детската градина“

В периода 16-17.11.2023 г. в град Сливен се проведе Регионален форум по предучилищно образование по Национална програма „Хубаво е в детската градина“.

    Целта на Регионалния форум бе споделяне на ефективни практики в предучилищното образование от педагогически специалисти, които работят в различни региони в страната, за да се мултиплицира и използва ефективно положителният опит от образователните институции.

    Област Бургас бе представена от ДГ „Делфин“ – гр. Бургас, ДГ „Ханс К. Андерсен“ – гр. Бургас и ДГ „Детелина“ – гр. Поморие.


Дата: 17.11.2023 г.
Ден на толерантността
На 16.11.2023 година сe проведе съвместна инициатива на  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“  и ОДК  град Средец по повод Деня на толерантността. Концертът бе под надслов „Хей, приятелю, здравей!“
На тържеството присъстваха г-жа Петя Петрова- Началник на Регионално управление на образованието Бургас, г-жа Яница Куманова- старши експерт приобщаващо образование, г-н Динко Цъцаров- председател на Общински съвет, г-н Сергей Стоилов- Директор дирекция ОЗСДИМС и директорите на образователни институции в общината.
Тържеството започна с официално откриване на изложбите от рисунки и изделия, изработени от учениците от двете институции и продължи с празничен концерт.
Всички участници на този ден си припомниха думите на Екзюпери – „Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.“ Хората по света сме различни по пол, външен вид и религия. Но всички сме и еднакви, защото сме човеци. Нека толерантността, съпричастността и емпатията ни съпътстват винаги и не само в този ден!

Дата: 20.11.2023 г.

Отбелязване на патронния празник на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Бургас

През седмицата 13.11. - 17.11., посветена на патронния празник на ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Бургас вратите на училището бяха отворени за всички. Родители и учители гостуваха на различните инициативи, организирани от педагогическия екип.

Педагогическото майсторство и умението на учителите предизвикаха възхищението на експерти от РУО –Бургас и учители от Общината ,които присъстваха на  интердисциплинарен урок на тема „Пътувам по света“ в 4. В клас с учители Станислава Апостолова, Донка Панкова и Мария Георгиева и интердисциплинарен урок на тема „Общуването в древността и днес” - V б клас с г-жа Милена Георгиева (учител по български език и литература), г-жа Мария Георгиева (учител по музика) и г-жа Иваничка Георгиева (учител по история и цивилизации) .


Използвайки знанията си по Човекът и обществото, Математика, Английски език и Музика, учениците от 4 клас направиха едно необикновено пътуване по света. Посетиха различни континенти, запознаха се с интересни и любопитни факти за всеки от тях. Изкачваха върхове, плуваха в реки, наслаждаваха се на гледки на водопади. Слушаха музикални изпълнения на фолклорни инструменти от различни краища по света. Пяха и танцуваха, свириха с Boomwhackers. Получиха и прочетоха на английски език картички от свои приятели по света. Работиха в екип. Накрая се потопиха в атмосферата на Хелоуин и получиха лакомства за активното си участие.Разбраха, че където и да пътуват по света, каквито и впечатления да събират, каквито и емоции да преживяват, винаги се завръщат у дома, защото няма по-мило, по-свидно от родния дом.


Учениците от V б клас  се пренесоха от съвремието към историята на древните народи, за да проследят как се е развило общуването във времето.

Петокласниците се върнаха хилядолетия назад – в далечни времена, когато възниква писмеността. Припомниха особеностите на най-ранно възникналата писменост, а след вълнуваща среща с египетски писар учениците сами изписаха имената си с помощта на йероглифи. Запознаха се с част от шумерски мит, като приложиха знанията си за митични разкази и особености на речева ситуация. Увериха се, че успешно могат да общуват и с езика на музиката, като припомниха писмените знаци, наречени невми.

Съпоставянето на древността и съвремието по отношение на общуването беше изкусно украсено с музика и обогатено с нашия роден език. Децата работиха изключително активно, като не скриха задоволството и емоцията от урока  - както по време на протичането му, така и след него.

Гости на събитията  бяха експерти  на Регионалното управление на образованието в Бургас – г-жа Г.Киркова и г-жа В.Тодорова.

Дата: 17.11.2023 г.


Бургаската професионална гимназия по туризъм спечели златната Кулинарна купа на България - 2023


Дамян Петров Георгиев от XII ж клас завоюва Първо място в категория „Млад готвач“ в Националното състезание за „Кулинарната Купа на България – 2023“, проведено на 8-11. ноември 2023 година в Интер Експо Център гр. София. Състезанието се провежда от  Българската Асоциация на Професионалните Готвачи (БАПГ), член на Световната Асоциация на Готварските Общества (WACS), чиито цели и работа са подчинени за покриване на високите критерии и стойности на Световната Асоциация. Състезанието се проведе в два кръга. В първия всеки състезател трябваше да сготви вариации на предястие – „Топло кьополу“ и основно – „Пиле лютика“. От 22 участници професионалното жури селектира участниците при стриктно съблюдаване на правилата на WACS и допусна 8 от тях до втори – финален  кръг. Във втория кръг задължителните продукти се изтеглиха от черна кутия 15 минути преди старта на състезанието и за това време състезателите трябваше да решат какво ще приготвят за презентиране от свинско филе, ориз, манатарки, чушки и зеленчуци. Времето за работа се намали на половина и в рамките на определения 1 час само бургаския състезател успя да издаде предястие - „Ризото с печени пиперки, орехи и прах от маслини“ и основно ястие – „Карамелизирано свинско филе, с крем от манатарка и пикантни зеленчуци“.

По време на своето безупречно представяне Дамян Георгиев демонстрира виртуозните си кулинарни умения -  прецизност, бързина, техника, отличен вкус и изискана презентация. След оспорваната надпревара гимназистът бе удостоен с "Кулинарната Купа на България 2023" и златен медал за първото място

Гимназията се явява за първи път в своята 64 годишна история на престижния кулинарен турнир и се представи по най-добрия начин.Дата: 14.11.2023 г.

Научно-практическата конференция "Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта"

На 10 и 11 ноември 2023 г. в Националната спортна академия „Васил Левски“, гр. София  се проведе Научно-практическата конференция "Актуални проблеми на физическото възпитание и спорта", организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“. Форумът беше насочен към разкриване на изследователски и приложни проблеми и тенденции във връзка с придобиването на ключови компетенции за личностно, професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти и на експертите в областта на физическото възпитание и спорта. Под ръководството на старши експертът по физическо възпитание и спорт Павлина Алексиева, учителите по физическо възпитание и спорт от Област Бургас представиха следните образователни практики:

 Физическо възпитание и спорт, информационни технологии и природни науки -"Посланици на здравето" в основно училище "Александър Георгиев-Кождакафалията" град Бургас – Даниела Иванова, ОУ "Александър Георгиев-Кождакафалията", Бургас

Бойните изкуства като форма на физическо възпитание в часа по спортни дейности– Вели Аслан, Немска езикова гимназия "Гьоте", Бургас

Хандбалът в училище – Валери Чекичев, Немска езикова гимназия "Гьоте", Бургас

Дата: 14.11.2023 г.

Отличие Гран При за цялостно представяне на Националния конкурс "България танцува” в Димитровград

Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. П. Владигеров" бе отличено с Гран При за цялостно представяне на Националния конкурс "България танцува” в Димитровград. Възпитаниците на престижното учебно заведение от паралелки класически танц, с преподаватели Диляна Бахматова-Игнатова и Владимир Грудев, впечатлиха елитното жури и спечелиха 14 златни, 6 сребърни и 3 бронзови отличия. Единайсетокласничката Рая Чакърова от НУМСИ получи стипендия от Министерството на културата за брилянтно си представяне.

Дата: 14.11.2023 г.

Възпитаничка на СУ „Иван Вазов“ в гр. Поморие с Първа награда в националния конкурс за статистическо есе

Деветокласничката Елизавета Николаева – ученичка в СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие, е победителка във Втория национален конкурс за статистическо есе. Форматът е нов, необичаен, обвързан с математиката, но и с гражданското възпитание и образование на българските ученици. Началото на конкурса бе дадено в навечерието на Деня на европейската статистика – 20 октомври, а темата, върху която работиха младите хора, бе „Възможности за използването на изкуствен интелект при производството на статистическа информация“. Конкурсът за статистическо есе е една от инициативите, чрез които НСИ осъществява целите си за повишаване на функционалната грамотност и на статистическата култура на учениците в България във възрастова категория IX – XII клас, като провокира творческия им потенциал и развива у тях умения за критично мислене и работа с данни.

Елизавета Николаева, ученичка на преподавателката по математика г-жа Атанаска Матева, изпробва силите си в трудния формат, свързан с един от най-тежките раздели в дисциплината – статистическа математика. На специална церемония, състояла се на 10 ноември 2023 г. в централата на Националния статистически институт, председателят доц. д-р Атанас Атанасов връчи наградите на победителя и на неговите подгласници. Журито, съставено от експерти на НСИ, категорично определи първо място за есето на Елизавета Николаева от Поморие. На второ място се нареди Анелия Колчева от Националната търговско-банкова гимназия в София, а на трето – Виктор Дамбулов от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – София.

Колективът и ръководството на СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие се гордеят с успеха на Елизавета, която показа, че есе може да се пише не само по литература, история и философия, но и по една от най-трудните предметни области в училище – математиката. И не само. Деветокласничката показа трезв поглед върху реалностите, свързани с изкуствения интелект – ползи и заплахи, както и върху ползата от статистиката, която според нея не е само сбор от сухи факти, а функция на нашето съществование, защото „целият живот е статистика – и раждането, и израстването, и професиите, дори и смъртта.“

Най-голямото школо на община Поморие не крие своите пристрастия към форматите на НСИ за ученици. През изминалата учебна година бяха създадени два отбора, които под ръководството на своите ментори г-жа Атанаска Матева – старши учител по математика, и г-жа Катя Душева – старши учител по природни науки, се представиха на Националната олимпиада и на Международния конкурс по статистика. Резултатите на дебютиращите два отбора силно се доближиха до резултатите на победилите в националната класация, затова и бяха наградени през м. май 2023 г. от НСИ и лично от Областния управител на област Бургас проф. Мария Нейкова. През тази учебна година отборите са още по-мотивирани. Те знаят, че пътят на успеха е труден, въпреки това са решени да мерят ръст с най-добрите в страната. За знания и за съизмерване с чуждите успехи. И за да докажат на самите себе си, че могат.

Обучение в СТЕМ реална симулативна среда

На 08.11.2023г. в гр. Бургас, в ОУ “Иван Вазов“, се проведе обучение в СТЕМ реална симулативна среда, с ръководител Недялка Недялкова.

Учениците чрез симулации прилагаха знания и умения като свързваха електрически вериги, измерваха електричен ток и електрично напрежение като извеждаха резултати, сравняваха и правеха изводи от лабораторните данни. Урокът ще помогне на учениците от 7 клас при избора на гимназия и професия.

Този тип експерименти има реално приложение в живота.  

Дата: 06.11.2023 г.

Конференция „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“

На 03.11.2023 г. в гр. София бе проведена конференция „Практики и посоки: Образователният медиатор в детската градина“, организирана от Министерство на образованието и науката. Област Бургас беше представена от г-жа Росица Николова, директор на ДГ „Калинка“ - гр. Бургас, избрана да презентира една от трите добри практики за цяла България, и г-жа Златина Маринчева - директор на ДГ „Бърборино“ – гр. Средец.

            В рамките на конференцията участниците се запознаха с образователната медиация в различни детски градини. Представен беше и опит с институционализация на сходни професии в Република Сърбия и Република Румъния.

Новите будители: една трета от учителите в Строителния са бивши ученици

Една трета от преподавателите в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас, са нейни бивши ученици. Сред тях има както млади учители, така и педагози с 25-годишен стаж, завършили по времето, когато гимназията е била известна като Строителен техникум. Преподават по различни предмети, но ги свързват любовта и предаността към любимото училище и нежеланието да се разделят с него дори като възрастни.

„Когато бях ученичка не съм си представяла, че ще се върна като преподавател, но когато завърших образованието си за учител и бе обявено работно място си казах, че е по-добре да съм тук – на място, което вече познавам“, разказва Мариана Вълева, преподавател по география. Тя работи в гимназията от 23 години. Споделя, че заради средното си образование много лесно намира връзката между предмета и приложението му в строителството – релефи, земетръсни зони. Така успява да го прави атрактивен за учениците, избрали строителната професия.

„Мисля, че в Бургас няма друго училище, в което да преподават толкова много бивши ученици. За мен като директор е много важно в колектива да има хора от практиката, които да покажат на децата как се строи „извън учебника“. Следим развитието на нашите ученици, реализацията им. Много от тях познавам – била съм им преподавател или класен ръководител. Убедена съм, че пътят към доброто професионално образование е именно такъв – повече практически часове и личен опит“, казва инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“.


По случай Деня на народните будители, служителите на РУО-Бургас бяха поздравени от децата от група „Морячета“ към детска градина „Раковина“ – гр. Бургас.

Директорът на детската градина, учителите и децата бяха подготвили балони в цветовете на българския трибагреник, на които закачиха посвещение към всички българи послучай празника. Балоните бяха пуснати да полетят, за да може думите да се чуят от целия свят.


Поздравителен адрес за 1 ноември – Деня на народните будители от г-жа Петя Петрова - началник на РУО-Бургас


Десет български учители бяха отличени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката.

„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.

В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получи Мариана Анастасова. Тя е старши учител по физика и астрономия в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас. Доказателство за нейната целенасочена работа са постигнатите високи резултати от нейните ученици в областта на физиката и астрономията. Много от тях печелят призови места и медали на международни, балкански и национални състезания, форуми и олимпиади по физика и астрономия.

Освен грамоти учителите получиха и по 1 000 лева парична награда. С песни и танци учениците от 140 СУ в София поздравиха отличените и екип в МОН за празника.

Специален поздрав към наградените и всички в образователната система отправи председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева. Тя посочи, че днешните учители оставят своята диря в развитието на съвременното българско образование. „От тази година започваме новата трансформация в образователната система – това са дигитализацията и изкуственият интелект. Правим това за нашите деца и ученици, защото те ще живеят в този свят, те ще боравят и ще сблъскват с истината и лъжата която им се поднася от много информационни канали“, каза тя.

 


В периода 23.10.2023 г. - 27.10.2023 г. се проведе пета обучителна среща в гр. Палермо, Република Италия по Проект "EOS, Empahtic and Open School" по Програма Еразъм+. РУО-Бургас е партньор с образователни институции от Република Франция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Турция и неправителствена организация от Република Италия. Участниците в мобилността бяха запознати с дейността на неправителствените организации и центровете за подкрепа в страната съвместно с училищата в разработването на стратегии за намаляване на отсъствията в училище и предотвратяване на ранното отпадане от образователната система. Представителите на участващите в мобилността държави почерпиха от споделения от италианския партньор опит в работата с асоциации и неправителствени  организации и очертаха план за прилагането ми на местно ниво. Българската делегация бе представлявана от експерти от РУО-Бургас, директори и учители от средни училища и гимназии в областта.


РУО връчи грамоти „Вярната посока“ в Международния ден на учителя


Образователно предизвикателство бе отправено от Регионалното управление на образованието - Бургас към екипи от учители от областта на 5.10. по повод Международния ден на учителя. Отличените за качествената си екипна работа 88 педагогически специалисти от 29 училища и детски градини от област Бургас ще изработят съвместни образователни проекти, които ще бъдат представени пред общността.

Церемонията, на която Петя Петрова отправи това предизвикателсво към педагогическите специалисти, се състоя в Конферентната зала на хотел България.

Началникът на РУО – Бургас Петя Петрова учреди награда „Вярната посока“ за принос към утвърждаване на качествената работа в образователните институции през 2022/2023 учебна година.

 Екипите бяхапосрещнати от градрейците от Гвардейски отряд на ПГЕЕ "Константин Фотинов" - гр. Бургас, а г-жа Петрова  поднесе своята признателност към хората, които имат смелостта и устойчивостта да пазят „Вярната посока“ и благодари за търпението и постоянството на всички ангажирани учители.

На церемонията присъстваха областният управител на област Бургас Пламен Янев, който награди екипите от учители от училищата от областта, г-н Димитър Николов, който награди екипите от учители от детските градини, плувецът Цанко Цанев  и  тенесистката Магдалена Малеева, които поздравиха екипите за отличната работа и разказаха накратко за своя извървян път  към победите и срещите си със своите учители, които завинаги ще останат в сърцата им.

В пресата: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://bnr.bg/burgas/post/101887481/ruo-vrachi-gramoti-varnata-posoka-v-mejdunarodnia-den-na-uchitela?fbclid=IwAR2T1iDAETuTftnW2_vZAYlvUAiTG5nSN0g1qJP5u4SUNdhFg6LVEiIz22M


05 октомври - Международен ден на учителя


   05.10. – денят обявен за ден на учителя е само един миг, в който спираме, за да отчетем по важност значимостта на строителите на бъдещето ни – учителите.
     Това е тази дата, която свързваме в миналото с  осъзнатостта на човечеството за необходимост от определяне статута на професията.
     Именно в този ден Регионалното Управление на образованието - Бургас  поднася  своята признателност към хората, които имат смелостта и устойчивостта да пазят „Вярната посока“ и да благодари на всички учители, които ежедневно градят.
    Днес ще отличим екипи от педагогически специалисти, допринесли с работата си през изминалата 2022 - 2023 г. за  утвърждаване на високо качество на педагогическа работа в област Бургас с дълбокото разбиране, че в образованието успехът е винаги споделен!
      Благодарим за търпението и постоянството на всички ангажирани учители! Бъдете! ... и останете! В сърцата!
      А сега за високата ангажираност и стафидите.
     Предполагам, че този паралел буди у вас същото недоумение каквото  събуди у мен поканата за бинарен урок в основно училище „П. Р. Славейков – Бургас „Музикално уравнение – музика и математика“. Но бе невероятно педагогическо преживяване!
     Стафидите се консумират от 3500 години в различни страни, но когато през 1878 г. Америка преживява дни на гореща вълна и 1500 човека губят живота си поради високите температури, това довежда и до изключителни загуби и за земеделците. С изключение на един сектор - винопроизводителите . Сред които един производител от Калифорния. Той, в тъгата от загубата си, решава да опита сбръчканите, изсъхнали зрънца. За него обстоятелствата не са непроменлива величина. "Открива"  стафидите.
    И така до днес, когато САЩ е втората страна по производство на стафиди в света.
    Уважаеми колеги, нека така да вършим работата си щото тя да произвежда създатели, за които винаги има решение.

Петя Петрова
Бивш ученик, но все още учещ се човек
Да се докоснеш до Карл Люис - ученици и учители от област Бургас  с участие в младежки форум в гр. Пазарджик


Информация за събитието предоставяме през фокуса на вестник "Черноморски фар"
Честит празник ! "На добър час" !


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПоздрав от децата от ДГ "Ален Мак" - гр. Царево


Съвещание на Регионално управление на образованието – Бургас


       От 7 до 9 септември в гр. Несебър се проведе Годишното инструктивно съвещание на Регионално управление на образованието – Бургас, в което взеха участие 240 директори на училища и детски градини от областта. Официални гости бяха кметът на Несебър г-н Николай Димитров и областният управител на област Бургас г-н Пламен Янев.
    Форумът  „Училищен старт“ беше с цел създаване на благоприятна среда за общуване между директорите на образователните институции. Голяма част от темите, които бяха разгледани, са свързани с образователния процес. Представени бяха постиженията от изминалата година, като бяха набелязани и основните цели за текущата. Особен акцент беше поставен върху изграждането на трайни и ползотворни партньорства с местните и държавните институции и с бизнеса и неправителствените организации.
     Представители на ОД на МВР и дирекция „Пожарна безопасност“ запознаха присъстващите с мерки за безопасност, превенция на катастрофите,  престъпленията и разпространението на наркотици. На събитието присъства и популярният журналист Благой Цицелков, който сподели успешни стратегии за общуване с медиите. Председателят на асоциация „Родители“ Яна Алексиева модерира дискусия за добри практики за включване на родителите в училищния живот.
     В края на съвещанието г-жа Петрова призова образователните лидери да продължат да изграждат силни екипи и устойчива мрежа от партньори.


Дата: 23.10.2023 г. Урок по родолюбие с актрисата Гергана Стоянова

Специален гост в ОУ „Георги Бенковски“ - гр. Бургас на 19.10.2023 г. беше вдъхновяващата актриса Гергана Стоянова. Тя предаде един изключително емоционален урок по родолюбие на учениците от третите и петите класове във връзка с ръководения от нея мотивационен семинар под надслов „Аз уча, вярвам, мога, знам!“. Всяко дете получи книжка, която е своеобразен пътеводител по човеколюбие, ученолюбие, природолюбие, свободолюбие, културолюбие и любознание.

 

По време на срещата децата попълваха различни рубрики от книжката, докато актрисата разказваше завладяващи истории. Момчетата и момичетата прегърнаха от сърце каузата на своя гост, споделяйки върху белите листи какви са им мечтите, и започнаха да градят план за тяхното осъществяване. Отбелязаха български рекорди и постижения, изброиха имена на герои, които никога няма да забравят, както и книги, които са прочели.