Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!
Честит празник ! "На добър час" !


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПоздрав от децата от ДГ "Ален Мак" - гр. Царево       От 7 до 9 септември в гр. Несебър се проведе Годишното инструктивно съвещание на Регионално управление на образованието – Бургас, в което взеха участие 240 директори на училища и детски градини от областта. Официални гости бяха кметът на Несебър г-н Николай Димитров и областният управител на област Бургас г-н Пламен Янев.
    Форумът  „Училищен старт“ беше с цел създаване на благоприятна среда за общуване между директорите на образователните институции. Голяма част от темите, които бяха разгледани, са свързани с образователния процес. Представени бяха постиженията от изминалата година, като бяха набелязани и основните цели за текущата. Особен акцент беше поставен върху изграждането на трайни и ползотворни партньорства с местните и държавните институции и с бизнеса и неправителствените организации.
     Представители на ОД на МВР и дирекция „Пожарна безопасност“ запознаха присъстващите с мерки за безопасност, превенция на катастрофите,  престъпленията и разпространението на наркотици. На събитието присъства и популярният журналист Благой Цицелков, който сподели успешни стратегии за общуване с медиите. Председателят на асоциация „Родители“ Яна Алексиева модерира дискусия за добри практики за включване на родителите в училищния живот.
     В края на съвещанието г-жа Петрова призова образователните лидери да продължат да изграждат силни екипи и устойчива мрежа от партньори.Дата: 16.08.2023 г. - СВОБОДНИ МЕСТА за пети етап на класиране - прием след завършен VII клас


Приемането на ученици по чл. 70, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им по предварително определени критерии.

 

За свободни се считат местата по смисъла на чл. 69 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Местата по чл. 69, т. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. са обявени на сайта на РУО – Бургас. Местата по чл. 69, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. се обявяват от директорите, както в училището, така и в сайта на РУО – Бургас, в "Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСвободни места за ученици".

 

Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3.

 

Подаването на документи в училищата със свободни места ще започне от 17.08.2023 г.

 

След приключване на обявения срок от училището, в посочената дата на класиране, директорът публикува в сайта на училището входящия номер и бала на класирания ученик, както и входящите номера и съответните балове на всички ученици, подали заявление за съответното свободно място.„Ден на Еразъм +“


   На 29.06.2023 г. Регионално управление на образованието - Бургас организира „Ден на Еразъм +“, който се проведе в „Морско казино“, гр. Бургас.

   Основните теми, които бяха дискутирани на срещата бяха възможностите за кандидатстване по Програма Еразъм +, разработването на проекти в областта на образованието, в т.ч. и в професионалното образование и обучение.

    В работната среща взеха участие учители, заместник-директори, директори на училища и детски градини, както и експерти от РУО-Бургас, които представиха добри практики от своите дейности, както и предизвикателствата, пред които са изправени при работата си с проекти.

   Лектори на събитието бяха г-жа Мария Иванова – Пиндин - главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ и г-жа Любомира Янева - главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ от Центъра за развитие на човешките ресурси, които споделиха своя опит, знания и експертиза за работата по проекти.

РУО - Бургас с повишен рейтинг


  В периода 1 април до 5 юни 2023 година екип на фондация „Програма достъп до информация“ е прегледала и оценила интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.
   Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
   Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.
     Видно от представените резултати Регионално  управление на образованието – Бургас се нарежда на 3-то място от всичките 28 РУО-та, включени в проучването.
     Администрацията ни заема утвърдителното 3-то място сред всички институции в областта, което е с 4 позиции на горе, спрямо миналата година.
      Анализът на сравнителния рейтинг на институциите в страната показва, че РУО-Бургас се качва със 74 позиции на горе, спрямо миналата година.

Открит урок по английски език в РУО-Бургас


     На 21 юни 2023 г в РУО-Бургас се проведе открит урок на тема: ‘‘Креативното мислене в обучението по английски език.“ Този метод включва в себе си редица процеси - намиране и рамкиране на проблеми, емпатия, търсене на идеи, тестване и оценяване.

       Участници в открития урок, който протече под формата на състезание, бяха ученици от IX а, б, в и г клас в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, заедно с техния учител по английски език – г-жа Катерина Атанасова. Урокът започна с кратка презентация за креативното мислене и след това премина към самото състезание по отбори. Проблемът, който учениците трябваше да разрешат, беше свързан с ученическите униформи. Домакини на събитието бяха г-жа Петя Петрова - началник на РУО-Бургас и г-жа Жанета Димитрова - старши експерт по чужд език и по майчин език. Присъстваха учители по английски език от средни училища, профилирани и професионални гимназии в гр. Бургас, както и Кейдия Кинг - американски помощник-учител по програма Фулбрайт в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас.

     Блестящото представяне на учениците от IX клас се дължи на тяхната креативност, на отличните им езикови умения, , както и на задълбочената им подготовка по езика в VIII и IX клас.

       В края на урока отборите и техният учител г-жа Катерина Атанасова приеха с ентусиазъм предизвикателството, което г-жа Петрова им отправи – да участват в междуучилищно състезание по английски език през следващата учебна година.


Изложение на професионалните гимназии


     На 20.06.2023 г. в град Бургас на площад "Тройката" се състоя еднодневно представяне на професионалните гимназии от областта, с цел популяризиране на професионалното образование и информиране на бъдещите гимназисти и техните родители за професиите и специалностите, за новостите в професионалното образование.

     Чрез презентации, информационни материали, проекти, изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други образователните институции представиха професиите и специалностите, които предлагат за прием след завършен VII клас за учебната 2023/2024 година.  Да запазим вярната посока

     На 01.06.2023 г. в Бургаския свободен университет се състоя церемония по връчване на награди на ученици  от област Бургас за постигнати високи резултати в образователния процес "Вярната посока". Наградата е утвърдена със Заповед № РД-06-377/01.06.2023 г. от Началника на Регионалното управление на образованието – Бургас, госпожа Петя Петрова.
       Почетни гости на събитието бяха госпожа Мария Ценова, заместник-областен управител за област Бургас, проф. д-р Мария Алексиева – заместник-ректор на Бургаски свободен университет, проф. д-р Румяна Папанчева – ръководител на катедра „Педагогика и методика на обучението“ в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, проф. Маруся Любчева – почетен професор в университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, господин Васил Едрев – кмет на община Айтос, и господин Тодор Дамянов – заместник-кмет  на община Созопол.
    Сред много емоции и житейски истини, наградите си получиха 6 отбора и 83 ученици от община Бургас, община Несебър, община Карнобат и община Айтос, спечелили призови места на  международни и национални състезания и олимпиади.
       По време на събитието бе създадената възможност за споделяне на  мислите и мечтите  на учениците в блиц интервюта, които ще бъдат популяризирани сред техни връстници.


Вижте всички снимки от церемонията в нашата Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецгалерия

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВидео с наградените ученици на тържествената церемония


Дата: 21.07.2023 г.

Години, изпълнени с незабравими мигове
АЕГ „Гео Милев“ в Бургас е пресечна точка на знания, умения и креативност

Национално издателство "Аз-буки"

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЛИНК към статията


Дата: 04.07.2023 г. Инициативата "Ден на европейските автори"

ОУ "Елин Пелин", ПГЧЕ "В. Левски", ПГРЕ "Г. С. Раковски", АЕГ "Г. Милев" от гр. Бургас се включиха  в инициативата "Ден на европейските автори", проведена на 27-ми март 2023 г. Това беше стартово събитие за инициативата и за неговата първа сесия домакин беше България като пример за държава, която успешно прилага стратегии за подобряване на писмената, четивната и функционалната грамотност, и която вече 12 поредни години провежда ежегодна Национална конференция за насърчаване на четенето.

Четирите институции бяха част от 1036-те в Европа, които се включиха в инициативата и с участието си поставихте България на второ място по брой участници – 246 български училища, детски градини, читалища и библиотеки, както и други институции.

Цялата новината, публикувана на следния линк: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://etwinning.hrdc.bg/news/rezultatiВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецotВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецnatsionalnataВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецkampaniaВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецbalgariaВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецvВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецdenyaВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецnaВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецevropeyskiteВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец-Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецavtori/


Дата: 30.06.2023 г. Ученик на Търговска гимназия Бургас с пълна стипендия от Стопанския факултет на Софийския университет


Стипендия за обучение в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще получи възпитаник на Търговска гимназия – Бургас.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецповече информация


Дата: 30.06.2023 г. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Карагеоргиево домакин на среща по НП "Иновации в действие"

Ученици представиха възможностите на програма Canva и платформата Kahoot пред гости от Ямбол и Мадара 

 

За втора година иновативно ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево беше домакин по НП “Иновации в действие”. По програмата, учениците от 5, 6 и 7 клас в часовете по Компютърно моделиране и Информационни технологии изучават “Графичен дизайн и мултимедия”. 

 

Тази година гости на учебното заведение по НП “Иновации в действие” бяха учители и ученици от училищата “Д-р Петър Берон” гр. Ямбол и “Панайот Волов”, с. Мадара. Пред тях учениците от шести и седми клас показаха своите умения в сферата на графичния дизайн и мултимедията. В два поредни открити урока те представиха възможностите на програмата Canva - да създава графики за социални медии, презентации, плакати и друго визуално съдържание. Чрез програмата шестокласниците изработиха пред гостите оригинални покани. Пред гостите те показаха още как създават и своя електронен училищен вестник “Философчета”. Изработиха и видео албум за седмокласниците, които завършват ОУ "Св. св. Кирил и Методий" тази година. 

 

По време на своя открит урок седмокласниците пък изработиха имиджов видео клип за училищния отбор по спортна акробатика. Урокът продължи с IT QUIZ чрез гейм-базираната платформа за обучение Kahoot. Гостите от Ямбол и Мадара се убедиха, че Kahoot прави ученето много по-вълнуващо - подходяща е за игра в час и подпомага уроците за преговор или обобщение. Играта се излъчва с помощта на проектор на екрана, а участниците се състезават с помощта на смарт-телефони, таблети или компютри. На събитието присъства експертът от РУО Бургас Веселка Тодорова. 

 

Дата: 27.06.2023 г. - Футболен турнир

На 23.06.2023 г. двата футболни отбора, с треньор Стоян Филипов, към Основно училище ,,Георги Стойков Раковски‘‘, село Оризаре, община Несебър участва по НП "Заедно в изкуствата и спорта", модул ,,Спорт‘‘ във футболен турнир, заедно с връстниците си от Основно училище ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘, село Гюльовца, община Несебър. Турнирът се състоя в двора на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий‘‘, с. Гюльовца. Събитието е поредната спортна инициатива, чрез която се оказва подкрепа за развитието на спортната дейност сред учениците. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност.


Дата: 26.06.2023 г. - СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе -  Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата


   От 23.06. до 25.06.2023 г. СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе бе домакин на Националния кръг на  Националното състезание по Безопасност на движението по пътищата за втора възрастова група VIII-Х клас.
    След оспорвана борба между 17 училища от цялата страна, на почетното първо място за пореден път неоспорим победител е СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе, област Бургас. На второ място се класира отборът на  Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Акад. Благовест Сендов" - гр. Варна, област Варна, а трето място зае отборът на СУ „Христо Ботев“ - гр. Девин, област Смолян.
    СУ "Христо Ботев" - гр. Сунгурларе е победител на Националната ученическа викторина по БДП и на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за първа възрастова група V-VII клас за 2022 – 2023 учебна година.


Дата: 22.06.2023 г.

     На 19.06.2023 г. в двора на ПГСАГ „Кольо Фичето“, гр. Бургас се състоя тържествено връчване на дипломите за средно образование на зрелостниците от випуск 2023 г. Церемонията бе уважена от г-жа Петя Петрова, началник на Регионално управление на образованието - Бургас, която пожела на зрелостниците да следват девиза на училището, да бъдат добри хора и добри граждани и да градят всичко около себе си с любов. На всеки абитуриент директорът на ПГСАГ „Кольо Фичето“ инж. Даниела Симеонова подари флашка със завета на Уста Кольо Фичето и отправи послание – да вървят по пътя си смело и да бъдат устойчиви на всички ветрове.

     Носител на стипендията от 1000 лева на Камарата на строителите – Бургас, е Стоян Добрев от XII а клас. Всяка година браншовата организация присъжда парична награда на най-активния сред отличниците на гимназията, с цел да подпомогне старта му в професията.

Още 28 ученици, завършили гимназията с отличен и прославили я на състезания и сред обществеността бяха наградени.

Призове на отличниците връчи и доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов“ – гр. София. „Бургасцвет – Танев“ ЕООД отличи Кристиана Мечева от специалност „Парково строителство“, за най-висок успех в специалността и активно участие в училищни мероприятия.

     Освен ученици, отличия „Мостове на доброто“ 2023 получиха и родители, които са участвали активно в училищни инициативи, родители с принос в развитието и обновяването на материално-техническата база на училището, подкрепящи активно образователно-възпитателния процес.

Дата: 20.06.2023 г.

    ПГЧЕ „Васил Левски“ – гр. Бургас, пoсрещна в периода 6-9 юни партньорските си училища по НП „Иновации в действие“ – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Николаево, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София и 107.ОУ „Хан Крум“ – гр. София. Гостите бяха приветствани от г-жа Весела Иванова – директор на Руската гимназия, и екип от ученици и учители, запознаха се с историята и сградата на училището, след което им бе презентирана цялостната концепция на гимназията, иновативният модел на работа с акцент върху проекто-базираното обучение, работата на клубовете по интереси и дейността на Ученическия съвет. Същия ден участниците бяха поканени и на големия празничен концерт на ПГЧЕ „Васил Левски“ под надслов „60 години пролог към света“, който се проведе на сцена „Охлюва“ в Морската градина на Бургас.  

През втория ден от гостуването всички посетиха остров „Св. Анастасия“, където се запознаха с историята на острова, интересни факти и легенди. Участниците в програмата имаха свободно време, в което успяха да се разходят и да обменят опит със своите партньори.  

На 08.06.23 г. в Регионална библиотека "Пейо Яворов" - гр. Бургас, учениците от Клуб по интереси „ЗДРАВЕЦ“ представиха годишния си отчетен изследователски проект „ЕКО-ЕХО-23“. Участниците в програмата разгледаха иновативната и уникална за града библиотека „Пейо Яворов“. По-късно взеха участие в Quiz, организиран от Руската гимназия по време на втората за годината проектна седмица. Ученици от гимназията представиха и свои проекти, свързани с изкуствения интелект и професиите на бъдещето.

Доминираща тема тази учебна година във всички дейности на училището бе 60-годишнината на ПГЧЕ „Васил Левски“.

Дата:19.06.2023 г.

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас с достойнство и гордост получи приз ЕКОУЧИЛИЩЕ.

Най-висшето отличие за нашите забележителни постижения в програма „Екоучилища“ е  ЗЕЛЕНИЯ ФЛАГ, който на 15.06.2023 г. в 9:00 ч. бе тържествено издигнат  под звуците на училищния химн  с думите: „ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ. НИЕ СМЕ ЕКОУЧИЛИЩЕ.“


Дата: 16.06.2023 г. - СУ „Йордан Йовков“ Бургас - работна среща с партньори по НП „Иновации в действие“.


    От 7 до 9 юни в СУ „Йордан Йовков“ Бургас се проведе работна среща с партньори по НП „Иновации в действие“. Гости на събитието бяха учители и ученици от СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, ОУ „Елисавета Багряна“ гр.Сливен и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Момчиловци.
Целта на срещата бе да се повиши качеството на образователния процес при обмен на добри практики и разширяване на образователния опит, чрез иновативни идеи и подходи.
    Дейностите, които бяха представени на гостите, включиха запознаване с иновациите на училището, свързани с използване на технологии в методите на преподаване и професионалното ориентиране на учениците.
   Работната среща започна с приветствено слово от Анна Пенева – директор на СУ „Йордан Йовков“. Малките танцьори с преподаватели Елисавета Златанова и Албена Трендафилова поздравиха гостите. Учениците от прогимназиален етап и техните учители представиха бинарен урок на тема „Професия екскурзовод“.
  В открит урок в начален етап гости бяха военнослужещите Димитър и Светла Михайлови и Валентин Димитров. Те запознаха учениците от IV "б" клас и гостите с професията "Войник".
  Думите: постоянство, знания, трудолюбие, упоритост, честност, старание са част от качествата, които според учениците  трябва да притежава човек, за да работи професията, която иска и да е успешен в това, което прави.

Дата: 12.06.2023 г. Урок в зелената класна стая


    На 07.06.2023 г. се проведе интердисциплинарен урок на открито, в който учениците от 9"в" клас от АЕГ "Гео Милев" представиха темата "Топлинни машини и природна среда". Урокът се проведе в зелената класна стая в парк "Минерални бани". Поезия, музика и наука се съчетаха в интересното занятие, с което възпитаниците на училището заявиха отговорност към природата и се ангажираха с конкретни обещания, които оставиха на дъската.


Дата: 08.06.2023 г. - Ученици от бургаското ОУ „Бр.Миладинови“ спечелиха областното състезание по Първа помощ на БМЧК


   На 11 май 2023 г. в района на Флората в Приморски парк Бургас се проведе Областният кръг на състезанието на Ученическите екипи по Първа помощ (УЕПП), в което ученици на възраст 12-14 години демонстрираха умения за оказване на първа помощ.
В зрелищното състезание на общо 9 пункта, сили премериха отбори от 8 училища от гр.Бургас и Айтос. Победители в крайното класиране станаха учениците от отбора на ОУ "Бр.Миладинови" Бургас, показвайки отлична работа в екип и солидни позания по темата.
На второ и трето място се касираха съответно отборите на ОУ "Св.Кн.Борис I” Бургас и СУ "Хр.Ботев", Айтос.
Победителите в областния кръг на състезанието ще представляват Бургаска област на Националното състезание на УЕПП в Долни Лозен, София на 10 юни.
   Състезателната първа помощ тества уменията на подрастващите да се справят с кризисни състояния и да помагат на пострадали в зависимост от спецификата и степента на нараняванията. Оценяват се и качества като бързина, екипност, съобразителност, проверяват се уменията на младежите да действат адекватно за облекчаване болката на пострадалите до пристигане на медицински екип. Оказването на първа помощ на пострадал в рамките на първите 6-8 минути след възникване на инцидента е жизнено важно, затова целта на БМЧК е да бъдат обучени повече млади хора по темата.


Дата: 07.06.2023 г. - Участие на АЕГ "Гео Милев" - Бургас в програмата за отбелязване на 120 години дипломатически отношения между САЩ и България


    На 30.05.2023 г. в Регионална библиотека “Пейо Яворов” учениците от АЕГ „Гео Милев“ с подкрепата на своите преподаватели проведоха литературно четене, посветено на 120-годишинината на дипломатическите отношения между Република България и САЩ. Официални гости на събитието бяха г-н Джефри Уайншенкър, съветник по обществените въпроси в посолството на САЩ в България, г-жа Сюзън Мъртън, съпруга на американския посланик, и г-жа Диана Саватева, заместник-кмет по култура, туризъм и спорт на Община Бургас. Прочетете цялата Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецстатия.

   На 31.05.2023 г., АЕГ „Гео Милев“ отново поднесе палитра от положителни емоции и предизвика желанието на публиката да участва активно в празника, посветен на 120-годишнината на  дипломатическите отношения между Република България и САЩ! Събитието под надслов „Дипломация чрез култура и спорт“, проведено изцяло на английски език, се състоя в Регионална библиотека „Пейо Яворов“  под егидата на Община Бургас. Прочетете цялата Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецстатия.Дата: 06.06.2023 г. - Бургаски ученици са шампиони в националните ученически игри


     Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас са новите носители на шампионската титла в комплексното класиране на Национални ученически игри за ученици с увреден опорно-двигателен апарат и детска церебрална парализа /ДЦП/ и със СОП, организирани от Българската параолимпийска федерация, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта.
     В оспорвана надпревара те завоюваха голям брой призови места в състезанията по лека атлетика, провели се в периода 31 май – 02 юни 2023 г. в Националната спортна академия - София. Две първи места в дисциплината 100 м. гладко бягане завоюваха Антония Димитрова при девойките и Иван Дондуков при юношите. Калина Великова и Иван Дондуков се пребориха за златните медали в дисциплината хвърляне на малка плътна топка. Кристиян Костов спечели среброто в скока на дължина и малко не му достигна за първото място. Осмокласникът Иван Дондуков, деветокласниците Калина Великова и Натанаил Неделчев, както и единадесетокласниците Антония Димитрова и Кристиян Костов се завърнаха в Бургас с общо 15 медала.  Лекоатлетическите дисциплини, в които се състезаваха параолимпийците бяха 100 м. гладко бягане, 400 м. гладко бягане, скок дължина, хвърляне на малка плътна топка и тласкане на гюле. Със седем златни, пет сребърни и три бронзови медала бургазлии бяха наградени от представители на Българската параолимпийска федерация, представители на Министерството на младежта и спорта и преподаватели от Националната спортна академия. Ръководители на бургаския отбор, отговорни за подготовката и представянето на лекоатлетите са Марияна Георгиева - старши ресурсен учител и Светла Тодорова - логопед в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Бургас. За четвърта година под тяхното ръководство възпитаниците им участват и се представят успешно в параолимпийските национални ученически игри.
     В призовата тройка в комплексното класиране през тази година първо място завоюваха бургаските спортисти, следвани от софийските и габровските лекоатлети.

Дата: 05.06.2023 г. Творческа изява по НП "Заедно в изкуствата и спорта"


     На 01.06.2023 г. ОУ „Иван Вазов“, гр. Бургас, кв. Банево участва като гост на творческа изява по НП "Заедно в изкуствата и спорта" в сферата на танцовото изкуство, която се състоя в ОУ “Васил Левски“, гр. Българово. Участници бяха ученици от танцовите състави от двете училища с хореограф Димитър Тонев. Танцовият състав от ОУ " Иван Вазов", кв. Банево се представи с „Дайчово", а домакините от ОУ "Васил Левски“", гр .Българово представиха "Ръченица". Представителните изяви на двете училища бяха посрещнати от публиката с искрени аплодисменти. Учениците от двете училища показаха завидни резултати: повишаване на танцовата култура на учениците, насърчаване и съхраняване на културните ценности, стимулиране на интереса на учениците към богатото танцово наследство.


Дата: 05.06.2023 г. - Заключителен етап на иновативна квалификационна дейност в ОУ „Петко Р. Славейков” – Бургас


     Близо 30 интердисциплинарни урока се проведоха в ОУ „Петко Р. Славейков“ – Бургас  през учебната 2022-2023 г.
   По време на протичането им педагогическите специалисти обмениха опит и добри практики, показаха иновативни идеи и методи на преподаване. Уроците са част от вътрешната квалификационна дейност, която всяка година се провежда в училището.
     В традиция се превърна начинът, по който се реализира тази дейност – педагогическите специалисти взаимно се обучават, наблюдавайки интердисциплинарни уроци от свои колеги.
     Интересът към тях от страна на ученици и учители е изключително голям, тъй като те разширяват кръгозора на децата и дават творческа свобода на педагогическите специалисти. Учебното съдържание се представя по един нестандартен начин, а наличието на два и повече учебни предмета позволява по-добро осмисляне и прилагане на интердисциплинарните връзки.
     В месеца на книжовността се проведе и заключителната част от вътрешната квалификационна дейност. През месец май бяха представени три интердисциплинарни урока, всеки от който впечатли с прецизна подготовка и безупречно протичане.
     На 11.05.2023г. се проведе бинарен урок по физика и химия с ученици от седми клас. Гости на събитието бяха г-жа Таня Колева – старши експерт по природни науки към РУО - Бургас и представители на училища от Бургаска област. Г-жа  Радослава Никленова и г-жа Ваня Паскалева предоставиха на учениците карта на съкровище, но пътят до него бе изпълнен с препятствия, а за да се справят с тях, трябваше да покажат знания и умения, придобити в часовете по физика и химия. В урока бяха използвани множество дигитални платформи и практически задачи, което провокира интереса на учениците за успешно справяне със задачите. Седмокласниците се убедиха, че отделните предмети, които изучават, всъщност имат много тясна връзка и точно бинарните  уроци, които станаха традиционни в Славейковото училище, го доказват.
    На 16. 05.2023г. в трети клас се проведе открит интердисциплинарен урок по музика, английски език и човекът и обществото пред ръководството на училището и педагози от Бургаска община. Учителите Мария Георгиева и Донка Панкова организираха за третокласниците музикално пътешествие до Африка - втория по големина и население континент в света. Учениците четоха на английски книжка за живота на малкото африканско момиченце Анна, разговаряха за интересните африкански животни, пяха и свириха на оригинални африкански инструменти. Решаваха музикални ребуси и загадки. Завърнали се у дома, те представиха на маймунката Уни своята страна, родния град и уникалната Странджа. Свириха с туби химна на ЕС. Пяха народни песни и танцуваха в ритъма на пайдушкото хоро. Разказаха легенди за природни и културни забележителности в Странджа, за съхранения и до днес ритуал на нестинарството, за защитени и редки растения.  Показаха как едновременно могат да учат и да се забавляват.
     Заключителен бе незабравимият „Урок по човечност и доброта“, проведен с учениците от шести клас на 31.05.2023 г. Литература и изкуство, обич и състрадание, смях и сълзи се сляха в един урок – урок по човечност и доброта. Събитието бе уважено от старши експерта по български език и литература към РУО - Бургас – г-жа Силва Гиздова-Петкова, както и учители от областта. Г-жа Деана Вълчева и г-жа Дора Славова водиха шестокласниците и гостите по дебрите на чистата духовност, за да преживеят един незабравим катарзисен миг, да погледнат в дълбините на душите си чрез завладяващи примери от литературата, изкуството и живота. Децата сами достигнаха до простичките истини, че училището за тях не е само храм на знанието, но и олтар на вярата, любовта и състраданието.
     Удовлетворени – такива са и учениците, и учителите след подобни уроци, нетърпеливи за нови предизвикателства и устремени към различния подход за постигане на знание.
     Тази форма на вътрешно-училищна квалификация не само обогатява професионалния опит на педагогическите специалисти, но и изгражда учениците като личности, отлично подготвени за реалния живот.


Дата: 05.06.2023 г. - Получена награда от УС към ППМГ "Акад. Никола Обрешков"


     С гордост и удовлетворение, Председателят на УС - Карина Поптрайкова и един от членовете - Теодора Кючукова, приеха от проф. Сашо Пенов - министър на образованието и науката, Мария Гайдарова - зам. - министър и Грета Ганчева - директор Дирекция "Приобщаващо образование" наградата за най-успешна инициатива на УС. Проектът "По пътя на знанието" беше класиран на Първо място в категория "Интеркултурно взаимодействие" в конкурса, организиран от МОН и ДАЗД. Събитието се проведе на 1 юни 2023 г. от 11 часа в сградата на МОН, София.Наградата е плакет, грамоти и 1500 лева за дейности на УС.След награждаването програмата продължи с прожекция и дискусия по съдържанието на два филма, които са направени по реални ученически истории с помощта на НАТФИЗ, финансирани от МОН по Програма "Уилище без агресия".Филмите бяха представени от Мария Гайдарова - зам. - министър, която след дискусията пожела на присъстващите ученици да са все така активни и ги нарече "Посланици на доброто".

Дата: 05.06.2023 г. - Участие на НЕГ „Гьоте“ – Бургас в първата среща на инициативата на ОИСР – “Schools+ Global Community”


    На 22.05.2023 г. и 23.05.2023 г., в гр. Париж се проведе конференция на международната организация OECD във връзка с представянето на новата мрежа Schools+. Заедно с г-жа Деница Василева, учител по гражданско образование в НЕГ „Гьоте“ – Бургас, участие взеха професор Найден Шиваров, директор на Националния STEM център и г-н Наско Стаменов, учител в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

    Целта на инициативата „Schools+” e развитието на иновативните подходи в образованието, както и представянето на изкуствения интелект, като на конференцията бяха представени редица интересни и вдъхновяващи идеи за бъдещето на образованието.

    Начало на конференцията даде Андреас Шлайхер, водещ математик, статистик и анализатор в областта на образованието, който сподели своите наблюдения относно трансформациите, които се случват в съвременното образование. Той подчерта важността на персонализираното обучение и възможностите, които технологиите предоставят за разширяване на образователния опит. Шлайхер, също така разгледа значението на сътрудничеството между ученици и преподаватели.

   На панелна дискусия експерти от образователния сектор обсъдиха въпроси, свързани с внедряването на нови технологии в учебния процес. Те обменяха идеи за ефективното използване на виртуална реалност, разширена реалност и изкуствен интелект, в частност - употребата на Chat GPT в образователните цели.

    Ключово за мрежата Schools+ ще бъде да осигури единно пространство за обединяване на образователни мрежи, които да обменят идеи и подходи към общите предизвикателства. Глобалната общност Schools+ ще събере всички участници в мрежата (представители на двете мрежи, организации и малка селекция от участващи училища) и ще се среща два пъти годишно.

   Ученето и цялостното развитие на учениците зависи от това, което се случва в училищата. В основата на това е педагогиката, която учениците преживяват в класната стая всеки ден.

Дата: 02.06.2023 г. - Отлично представяне на учениците от СУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларе в Националния кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ в гр. Ботевград


     Отборите бяха съставени от четирима състезатели. Съгласно регламента, викторината се проведе в три кръга:

1-ви кръг – отборно решаване на листовки;

2-ри кръг – викторина;

3-ти кръг – БЧК, подреждане на 4 пъзела - пътни знаци и практическа задача – установяване на повреди на велосипед.

   За верността на отговорите следяха представители и официални лица от Национален дворец на децата, Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“, Община Ботевград, Пътна полиция – Област София, Български Червен кръст, Съюз на българските автомобилисти - Ботевград, Регионално управление на образованието - София област.

     След последния кръг за трета поредна година на първо място се класира отборът на СУ „Христо Ботев“ гр.Сунгурларе със 73 точки.