Последна редакция: 25.10.2023 г. 13:42


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси на директори на училища, ЦСОП и РЦПППО, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал


 Регистър на подадените декларации за имущество и интереси по чл.35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на директорите на училища от област БургасОбщина, Населено място, Наименование на училището Директор Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

1 Айтос, гр.Айтос, Основно училище "Атанас Манчев" Силвия Връбчева Томова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

2 Айтос, с.Карагеоргиево, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Диана Илиева Василева-Янкова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
3 Айтос, с. Мъглен, Основно училище "Христо Ботев" Зорка Стоянова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

4 Айтос, с.Пирне, Основно училище "Христо Ботев" Ивелина Стоянова Кънева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

5 Айтос, с. Тополица, Основно училище "Светлина" Тодорка Георгиева Русинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

6 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Христо Ботев" Пенка Панайотова Кирязова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

7 Айтос, гр. Айтос, Средно училище "Никола Й. Вапцаров" Ирина Лекова Вътева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
8 Айтос, гр. Айтос, Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос Таньо Генков Чакъров Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
9 Бургас, гр. Бургас, Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Веселинова Височкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
10 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Аврамова Георгиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
11 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети княз Борис I" Александър Атанасов Иванов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
12 Бургас, гр.Бургас, Основно училище "Любен Каравелов" гр.Бургас Пепа Димитрова Марчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
13 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Найден Геров" Лазар Златков Налбантов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

14 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Делчева Петкова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
15 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Свети Климент Охридски" Женя Христова Железова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
16 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев Георгиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
17 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Пейо Яворов" Мара Янкова Георгиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

18 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Васил Априлов" Марияна Георгиева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

19 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Братя Миладинови" Снежа Любомирова Андреева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
20 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Елин Пелин" Пепа Христова Запрянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

21 Бургас, гр. Бургас, кв. Горно Езерово, Обединено училище "Васил Левски" Диана Бинева Ковачева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
22 Бургас, гр. Бургас, кв. Сарафово, Основно училище " Христо Ботев", кв. Сарафово Калина Владимирова Белева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
23 Бургас, гр. Бургас, кв. Победа, Основно училище "Христо Ботев" Магдалена Михайлова Япаджиева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
24 Бургас, гр. Бургас, кв. Долно Езерово, Основно училище "Христо Ботев" Румяна Петкова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
25 Бургас, гр. Българово, Основно училище "Васил Левски" Сребрин Кинев Сребрев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
26 Бургас, гр. Бургас,кв. Черно море, Средно училище"Христо Ботев" Людмила Михайлова Йорданова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
27 Бургас, гр. Бургас, кв. Банево, Основно училище "Иван Вазов" Гергана Леонидова Терзиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
28 Бургас, гр.Бургас, кв. Ветрен, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Дикова Николова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
29 Бургас, с. Маринка, Основно училище "Христо Ботев" Емилия Йорданова Праматарова

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
30 Бургас, с. Равнец, Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Панайот Николаев Цветков Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
31 Бургас, гр. Бургас, кв.Рудник, Обединено училище "Свети Климент Охридски" Живка Тодорова Гергова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
32 Бургас, гр. Бургас, Основно училище "Александър Георгиев - Коджакафалията" Михаил Бориславов Ненов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
33 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Иван Вазов" Виктор Томов Григоров Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

34 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Йордан Йовков" Анна Иванова Пенева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

35 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Костадинов Илиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
36 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Стоев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
37 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Добри Чинтулов" Милена Петкова Дренска
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

38 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Константин Петканов" Ивайло Нанев Марков Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
39 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Петко Росен" Даниела Илиева Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

40 Бургас, гр. Бургас, Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Снежана Великова Няголова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
41 Бургас, гр. Бургас, Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Величка Георгиева Момчилова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
42 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"" Неди Иванова Абрашева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
43 Бургас, гр. Бургас, Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Михран Мутафян - Нейчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
44 Бургас, гр. Бургас, Немска езикова гимназия " Гьоте" Антоанета Милева ХристоваВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

45 Бургас, гр. Бургас, Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Димитрова Иванова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
46 Бургас, гр. Бургас, Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" Милена Йорданова Андонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
47 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" инж. Фотинка Николова Въргова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
48 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" инж. Христина Петрова Жабова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
49 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника инж. Роза Арсова Желева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
50 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Бургас инж. Даниела Емилова Симеонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
51 Бургас, гр. Бургас, Професионална търговска гимназия Павел Георгиев Чепов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
52 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Панайотова Ценкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
53 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Павлина Маринова Михайлова - Градишка Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
54 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по транспорт Красимир Любомиров Кънчев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
55 Бургас, гр. Бургас, Професионална техническа гимназия инж. Радка Стоянова Костадинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
56 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназия по сградостроителство инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Георгиева Янева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
57 Бургас, гр. Бургас, Професионална гимназии по компютърно програмиране и иновации Димитрина Атанасова Тодорова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
58 Бургас, гр. Бургас, Център за специална образователна подкрепа - Бургас Валя Георгиева Мантарева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
59 Камено, с. Кръстина, Начално училище "Братя Миладинови" Вяра Стоянова Кършелиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
60 Камено, с. Русокастро, Основно училище "Иван Вазов" Станка Николова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
61 Камено, с. Трояново, Основно училище"Христо Ботев" Нели Радева Маркова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
62 Камено, гр. Камено, Средно училище "Христо Ботев" Румяна Атанасова Сотирова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

63 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Христо Смирненски" Слава Маринова Ганчева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
64 Карнобат, гр.Карнобат, Основно училище "Петко Рачев Славейков" Ангел Вълков Терзииванов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
65 Карнобат, с. Екзарх Антимово, Основно училище "Христо Ботев" Христина Костова Козарова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
66 Карнобат, с. Кликач, Основно училище"Христо Ботев" Светлана Стоянова Петкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

67 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Св. св.Кирил и Методий" Маргарита Христова Паскалева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
68 Карнобат, гр.Карнобат, Средно училище "Христо Ботев" град Карнобат Иван Димитров Стоянов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
69 Карнобат, гр.Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост инж.Бисерка Петкова Атанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
70 Малко Търново, гр. Малко Търново, Средно училище "Васил Левски" Донка Димова Цинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
71 Несебър, гр. Обзор, Обединено училище "Св.св.Кирил и Методий" Димитрина Георгиева Димитрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
72 Несебър, с. Гюльовца, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Николай Атанасов Атанасов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
73 Несебър, с.Кошарица, Основно училище "Св.Иван Рилски" Никола Иванов Георгиев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
74 Несебър, с. Оризаре, Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Проданова Стоева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
75 Несебър, с.Равда, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Таня Петкова Делиатанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
76 Несебър, гр. Свети Влас, Основно училище " Св. св. Кирил и Методий" Чубрина Славчева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
77 Несебър, с. Тънково, Основно училище "Васил Левски" Стоян Георгиев Стоянов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
78 Несебър, гр. Несебър, Средно училище "Любен Каравелов" Ирина Кирилова Велкова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
79 Несебър, гр. Несебър, Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" Христина Николаева Андреева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
80 Поморие, с. Габерово, Начално училище"Константин Величков" Пламен Киров Пеев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
81 Поморие, гр. Каблешково, Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Иванова Янева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
82 Поморие, гр. Поморие, Основно училище " Христо Ботев" Петка Добева Златинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
83 Поморие, гр. Ахелой, Основно училище "Христо Ботев" Юлияна Николова Атанасова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
84 Поморие, с. Бата, Основно училище "Христо Ботев" Петя Георгиева Стоянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

85 Поморие, с.Горица, Основно училище "Христо Ботев" Даниела Димитрова Иванова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

86 Поморие, с.Гълъбец, Основно училище "Георги Стойков Раковски: Маргарита Атанасова Цонева - Радева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
87 Поморие, с. Дъбник, Основно училище "Елин Пелин" Весела Петрова Райкова-Грекова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

88 Поморие, с.Порой, Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Костадинка Димчева Стефанова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
89 Поморие, с.Страцин, Основно училище "Отец Паисий" Айдън Исуф Хасан Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
90 Поморие, гр. Поморие, Средно училище "Иван Вазов" Петя Иванова Казакова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

91 Поморие, гр. Поморие, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Костадинов Карталов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
92 Приморско, с.Н.Паничарево, Основно училище "Христо Ботев" Емилия Петрова Томова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
93 Приморско, гр. Приморско, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Мариана Стоянова Казларова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
94 Руен, с. Ябълчево, Начално училище "Д-р Петър Берон" Пенка Георгиева Дечева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
95 Руен, с. Вресово, Основно училище "Д-р Петър Берон" Айтен Рефикова Вели Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
96 Руен, с. Добра поляна, Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Гюлсюм Кемал Ереджеб Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
97 Руен, с. Добромир, Основно училище " Алеко Константинов" Мехмед Адем Мехмед Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
98 Руен, с. Дъскотна, Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Мустафа Читак Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
99 Руен, с. Зайчар, Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Юлвие Бейтула Салим
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
100 Руен, с. Планиница, Основно училище" Никола Йонков Вапцаров" Хатче Сейдахмед Али Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
101 Руен, с. Просеник, Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" Атанаска Желязкова Стоянова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
102 Руен, с.Разбойна, Основно училище "Д-р Петър Берон" Вярка Симеонова Сербезова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
103 Руен, с. Речица, Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Муса Ереджеб Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
104 Руен, с. Ръжица, Основно училище "Иван Вазов" Диана Георгиева Касабова - Симеонова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

105 Руен, с. Сини рид, Основно училище "Реджеб Кюпчу" Севил Дурмушали Адем
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

106 Руен, с. Скалак, Основно училище "Йордан Йовков" Минка Радостинова Кърмаджиева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

107 Руен, с. Снягово, Основно училище "Димчо Дебелянов" Мехмед Ереджеб Смаил Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
108 Руен, с.Струя, Основно училище "Иван Вазов" Анифе Мустафа Бейтулова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

109 Руен, с.Топчийско, Основно училище" Реджеб Кюпчю" Айше Ахмед Мустафа Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

110 Руен, с.Трънак, Средно училище "Димитър Полянов" Осман Мустафов Мехмедов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

111 Руен, с.Череша, Основно училище "Христо Ботев" Халил Ружди Халил
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

112 Руен, с. Люляково, Средно училище "Отец Паисий" Джеврие Рамаданова Хабил Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

113 Руен, с.Руен, Средно училище "Елин Пелин" Таня Николова Петрова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

114 Созопол, с. Зидарово, Основно училище "Христо Ботев" Йоана Георгиева Кръстева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
115 Созопол, с. Крушевец, Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Божилова Костадинова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
116 Созопол, с. Равна гора, Основно училище "Отец Паисий" Миглена Станева Герчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
117 Созопол, с. Росен, Основно училище "Христо Ботев" Станка Пейчева Коева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

118 Созопол, гр. Черноморец, Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Желязкова Станчева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
119 Созопол, гр. Созопол, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Николова Щерионова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
120 Средец, с. Дебелт, Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Иванова Дякова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
121 Средец, с. Загорци, Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Тодор Павлов Павлов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
122 Средец, с. Факия, Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Богдан Иванов Николов

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл

123 Средец, гр. Средец, Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Станилова Цанева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
124 Средец, гр. Средец, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Иванов Лапчев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
125 Сунгурларе, с.Грозден, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Иван Стоилов Стоилов Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
126 Сунгурларе, с. Лозарево, Основно училище "Христо Ботев" Виолета Йовчева Ценова
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
127 Сунгурларе, с. Манолич, Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Байрям Рашид Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
128 Сунгурларе, с. Прилеп, Основно училище"Васил Левски" Христина Филипова Раева Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
129 Сунгурларе, с. Съединение, Основно училище "Отец Паисий" Радка Василева Пейчева
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
130 Сунгурларе, гр. Сунгурларе, Средно училище "Христо Ботев" Николай Петков Русев Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
131 Царево, гр. Ахтопол, Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Албена Маркова Касабова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл
132 Царево, гр. Царево, Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Иванова Фелонова Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецфайл