ПРАВИЛА

за работа на експертната комисия, назначена съгласно чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация

 


ЗАЯВЛЕНИЕ

за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

ЗАЯВЛЕНИЕ (Word)

за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ДЕКЛАРАЦИЯ (Word)

за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

 


Лица за контакт:

  • Галя Киркова - Председател на Експертната комисия за самостоятелна форма на обучение - 056/87 49 74
  • Иван Бъчваров - Председател на Експертната комисия за самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие - 056/87 49 74
  • Димитринка Стоянова - технически сътрудник - 056/ 87 49 61

Послена промяна: 23.09.2021 г. 12:10


ПРАВИЛА

за работа на експертната комисия, назначена съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучениеЗАЯВЛЕНИЕ

за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

ЗАЯВЛЕНИЕ (Word)

за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

ДЕКЛАРАЦИЯ

за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

ДЕКЛАРАЦИЯ (Word)

за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование