График за дейностите по приемането на ученици от ОБЕДИНЕНИТЕ училища в XI клас за учебната

2020 - 2021 година на места по ДОПЪЛНИТЕЛЕН държавен план - прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 29.05.2020 г.

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

09.06.2020 г., начало 08:00 часа
11.06.2020 г., начало 08:00 часа
17.06.2020 г., начало 08:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Спорт

22 - 25.06.2020 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 26.06.2020 г.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

03.07 - 05.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.
Последна редакция: 29.11.2019 година

16:24