№Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресФилиалНаименование на образователната институцияДиректорТелефон за връзка E-mail
1201351Царевогр. Царевоул. "Никола Вапцаров" № 24ул. "Милин камък" № 13Детска градина "Ален мак"Екатерина  Кирова
059053593
0893350450
info-201351@edu.mon.bg
2201352Царевогр. Ахтополул. "Васил Левски" № 6 Детска градина "Делфинче"Николинка Паскова
059062265
0894777011
info-201352@edu.mon.bg