Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресФилиалНаименование на образователната институцияДиректорТелефон за връзка E-mail
1201151Средецгр. Средецул. "Гочо Кънев" № 11ул. "Димитър Юруков" № 9Детска градина "Снежанка"Светлана  Чолакова
055517185
0885698306
info-201151@edu.mon.bg
2201152Средецгр. Средецул. "Йорданка Николова" № 22ул. "Цвятко Радойнов" № 57Детска градина "Бърборино"Златина Маринчева
0885698307
0888124620
info-201152@edu.mon.bg
3201153Средецс. Дебелтул. "Цвятко Радойнов" № 15с. ФакияДетска градина "Дъга" Величка Пенчева
0885698308
0877781121
info-201153@edu.mon.bg
4201154Средецс. Загорцис. Загорци Детска градинаДимитрина Великова
055532326
0885698309
info-201154@edu.mon.bg
5201155Средецс. Орлинцис. Орлинци Детска градина
Таня Тодорова
055532615
0885698310
info-201155@edu.mon.bg