Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресФилиалНаименование на образователната институцияДиректор Телефон за връзка Е-mail 
1200851Приморскогр. Приморскоул. "Славянска" № 16
с. Ново Паничарево
с. Ясна поляна
с. Веселие
гр. Китен
Детска градина "Русалка "  Радостина Танева
055032129
0885037273
info-200851@edu.mon.bg