Последна промяна: 11.02.2022 г. 13:15


На 12.02.2022 г. от 14:00 ч. в ОУ"П.Р.Славейков" - Бургас ще се състои областният кръг на олимпиадата по Химия и ООС. Класираните ученици следва да се явят в 13:00 ч. в сградата на ОУ"П.Р.Славейков" - Бургас с документ за самоличност. Могат да ползват син химикал и напрограмируем калкулатор. Периодична таблица и други помощни материали ще се раздават на място. Списъци на класираните ученици може да се видят Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтук.


На 13.02.2022 г. от 14:00 ч. в ОУ"Ал. Георгиев - Коджакафалията" - Бургас ще се състои областният кръг на олимпиадата по Астрономия. Класираните ученици следва да се явят в 13:00 ч. в сградата на ОУ"Ал. Георгиев - Коджакафалията" - Бургас с документ за самоличност. Могат да ползват син химикал, молив, чертожни инструменти и напрограмируем калкулатор. Списъци на класираните ученици може да се видят Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтук.