№Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресФилиалНаименование на образователната институцияДиректор Телефон за връзка Е-mail 
1200551Малко Търновогр. Малко Търновоул. "Възраждане" № 1 Детска градина "Юрий Гагарин"Стефка Тодорова

05952/3050
0885922920
info-2000551@edu.mon.bg
2200553Малко Търновос. Звездецул. "Васил Петлешков" Детска градина "Ален  мак"Радостина Станкова0888478294info-2000553@edu.mon.bg