Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоАдресФилиалНаименование на образователната институция
Директор Телефон за връзка E-mail
1200000
Айтос
гр. Айтос
ул. "Отец Паисий" № 7
 Детска градина "Слънце"
Ваня Алексиева-Кирякова
0887303607
 
2200151Айтосгр. Айтосул. "Кирил и Методий" № 1
с. Поляново
с. Карагеоргиево
Детска градина "Пролет"Емилия  Митева
0879604446
0887297918
info-200151@edu.mon.bg
3200152Айтосгр. Айтосул. "Бяло море" № 1
с. Черна могила
с. Мъглен
Детска градина "Калина Малина"Мариана Драганова
0879604454
0893515808
info-200152@edu.mon.bg
4200153Айтосгр. Айтосул. "Ген. Гурко" № 1с. КарановоДетска градина "Здравец"Мима Лавчиева0879604430info-200153@edu.mon.bg
5200154Айтосгр. Айтосул. "Александър Стамболийски" № 36
с. Черноград
с. Пещерско
Детска градина "Радост"Славка Рачева
0897500752
0879604434
info-200154@edu.mon.bg
6200155Айтосгр. Айтосул."Хаджи Димитър" № 13
с. Чукарка
с. Пирне
Детска градина "Славейче"Росица Димитрова0889276437
info-200155@edu.mon.bg
7200156Айтосс.Тополица
с. Тополица Детска  градина  "Детелина"Дешка    Стоилова0879604452info-200156@edu.mon.bg