Последни промени: 18.03.2021 г. 15:36


 

 

       В Регионално управление на образованието - Бургас има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.


       Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., както и на e-mail: ruoburgas@gmail.com


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №3


Лица за контакт:

Стелиана Сашева – началник на отдел АПФСИО в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 67

Димитринка Стоянова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Елена Драганова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82