Иновативни училища – Бургас


РЕШЕНИЕ № 601 на МС от 17.08.2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година


Код по
НЕИСПУО

Област

Община

Населено
място

Училище                           

1.

200113

Бургас

Айтос

Айтос

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

2.

200105

Бургас

Айтос

Карагеоргиево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

3.

200107

Бургас

Айтос

Мъглен

Основно училище „Христо Ботев“

4.

200110

Бургас

Айтос

Тополица

Основно училище „Светлина“

5.

200124

Бургас

Бургас

Бургас

Частно начално училище „Селестен Френе“

6.

200201

Бургас

Бургас

Бургас

Начално базово училище „Михаил Лъкатник“

7.

200205

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Петко Рачев Славейков“

8.

200206

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Свети княз Борис І“

9.

200207

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Любен Каравелов“

10.

200209

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Антон Страшимиров“

11.

200210

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Свети Климент Охридски“

12.

200211

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Георги Бенковски“

13.

200212

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“

14.

200213

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Васил Априлов“

15.

200214

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Братя Миладинови“

16.

200215

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Елин Пелин“

17.

200216

Бургас

Бургас

Бургас

Обединено училище „Васил Левски“

18.

200217

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“

19.

200219

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“

20.

200222

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Иван Вазов“

21.

200223

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Христо Ботев“

22.

200227

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Иван Вазов“

23.

200228

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Йордан Йовков“

24.

200229

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Епископ Константин Преславски“

25.

200231

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Добри Чинтулов“

26.

200232

Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Константин Петканов“

27.

200235

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“

28.

200237

Бургас

Бургас

Бургас

Немска езикова гимназия „Гьоте“

29.

200238

Бургас

Бургас

Бургас

Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“

30.

200241

Бургас

Бургас

Бургас

Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“

31.

200243

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“

32.

200244

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника

33.

200246

Бургас

Бургас

Бургас

Търговска гимназия

34.

200247

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“

35.

200248

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“

36.

200249

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по транспорт

37.

200250

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална техническа гимназия

38.

200252

Бургас

Бургас

Бургас

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“

39.

200224

Бургас

Бургас

Маринка

Основно училище „Христо Ботев“

40.

200404

Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище „Христо Смирненски“

41.

200412

Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Христо Ботев“

42.

200608

Бургас

Несебър

Несебър

Средно училище „Любен Каравелов“

43.

200601

Бургас

Несебър

Обзор

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

44.

200605

Бургас

Несебър

Равда

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

45.

200704

Бургас

Поморие

Ахелой

Основно училище „Христо Ботев“

46.

200707

Бургас

Поморие

Гълъбец

Основно училище „Георги Стойков Раковски“

47.

200703

Бургас

Поморие

Поморие

Основно училище „Христо Ботев“

48.

200910

Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище „Климент Охридски“

49.

200932

Бургас

Руен

Руен

Средно училище „Елин Пелин“

50.

201009

Бургас

Созопол

Созопол

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

51.

201305

Бургас

Царево

Царево

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“Последна промяна: 18.10.2022 г.

STEM училища - Бургас


Списък на одобрените училища по Дейност I и Дейност II по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение през 2020 г.


До 50 000 лв.

 • Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
 • Основно училище "Светлина", с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас
 • Основно училище " Христо Ботев", кв. Долно Езерово, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Основно училище "Иван Вазов", кв. Банево, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Средно училище "Христо Ботев", гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас
 • Основно училище " Христо Ботев“, гр. Ахелой, общ. Поморие, обл. Бургас
 • Основно училище "Христо Ботев", с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас


До 300 000лв.

 • Основно училище "Братя Миладинови", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас


Списък на одобрените училища по Дейност I и Дейност ІІ

за втори етап на финансиране през 2021 г. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването


До 50 000 лв.

 • Основно училище "Христо Ботев", с. Мъглен, общ. Айтос, обл. Бургас
 • Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Основно училище "Васил Левски", гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас


До 300 000 лв.

 • Средно училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас
 • Основно училище Александър Георгиев Коджакафалията", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Основно училище "Елин Пелин", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Н. Обрешков", гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Търговска гимназия, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
 • Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас

 

Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 г. по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които не са преминали първи етап на кандидатстването


До 300 000 лв.

 • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас