Иновативни училища – Бургас

Иновативните училища на територията на област Бургас, включени в Списъка на иновативните училища за учебна 2021/ 2022 година, приет с РМС № 523/ 22.07.2021 год., са 53 на брой. Това са 38,41% от всички 138 училища на територията на областта.
Със статут „иновативно училище“ през  учебна 2019/ 2020 год.  са 41 училища, през учебна 2018/ 2019 год. – 26 училища, а през учебна 2017/ 2018 год. – 10 училища.
От три години насам област Бургас се нарежда на второ място в страната, след София-град, по брой иновативни училища.
Сферите, върху които фокусират иновативния си процес училищата от област Бургас, са разнообразни, съобразени с образователните нужди, с професионалното направление и/или профилът на училището, както и в зависимост социокултурната среда на учениците.
През учебните 2017 /2018 год., 2018/ 2019 год. иновативните дейности в преобладаващата си част са свързани с прилагане и въвеждане на дигиталните технологии, от учебна 2019/2020 год. до момента фокусът е насочен към въвеждане на интердисциплинарни уроци, към разработване на нови учебни програми и/или ново учебно съдържание, както и върху СТЕМ дисциплините.

СТЕМ училища

Одобрените и финансиране училища по Дейност I и Дейност II по НП „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ в област Бургас са 19. Националната програма има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите. Въз основа на одобрен проект и финансиране училищата успяха да преообразят физическата среда в кабинетите по природени и обеществени науки и да създадат функционални СТЕМ центрове за обучение на учениците в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "П. Р. Славейков" – Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ „Св. Климент Охридски“ - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Пейо К. Яворов" -  Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Васил Априлов" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Елин Пелин" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОбУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово, Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово, Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Иван Вазов" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Йордан Йовков" – Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Константин Петканов" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГРЕ "Г. С. Раковски" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецАЕГ "Гео Милев" – Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНЕГ „Гьоте“ - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГЧЕ "Васил Левски" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецППМГ"Акад. Никола Обрешков" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГМКР "Свети Никола" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГМЕЕ - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГКПИ - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецТърговска гимназия - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГХТ " Акад. Н. Д. Зелинский" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГЕЕ "К.Фотинов" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПГСИ "Пеньо Пенев" - Бургас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Св. Св.Кирил и Методий" - Карнобат

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОбУ "Св.Св.Кирил и Методий" - Обзор

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Свети Влас

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОУ "Климент Охридски"- Дъскотна

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Елин Пелин" – Руен

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Созопол

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСУ “Никола Вапцаров” – Царево