Последна промяна: 18.04.2022 г. 14:56Дата: 01.03.2022 г. - Стартира проект „Computational Thinking in the Covid-19“  по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

 

 

В дните 21.02.2022 год. – 24.02.2022 год. РУО-Бургас посрещна своите партньори по проект „Computational Thinking in the Covid-19“ . Проектът е по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID–19“, финансиран от

В проекта Регионално управление на образованието - Бургас е координатор, а бенефициенти са Дирекция на средното образование – Хераклион, о-в Крит, Гърция; Училищен инспекторат на област Васлуи, Румъния; Областна дирекция на образованието и културата – Галиция, Испания; Областна дирекция на националното образование – гр. Ялова, Турция и Сдружение за информационни стратегии – гр. Ялова, Турция.

Целта на Проекта е обобщаване на уменията за когнитивно мислене с другите аспекти на учебната програма. Решаване на проблеми/теми, чрез сътрудничеството човек – компютър, чрез използване на различни форми на мислене, специфични за компютърните науки по време на COVID – 19.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца – от 01.03.2021 г. до 28.02.2023 г.. Поради обявената извънредна ситуация, свързана с COVID – 19 до този момент планираните дейности се изпълняваха дистанционно, като се проведоха няколко онлайн срещи между партньорите. По време на срещите бяха обсъдени начините на изпълнение на дейностите и разпределението на задачите между партньорите.

В международната среща, която се проведе в Бургас, участваха всички партньори, като представителите на екипа на Областна дирекция на образованието и културата – Галиция, Испания, се включиха онлайн.

 


"Co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."