Последна редакция: 23.12.2022 г. 12:18Материалите по БДП, поместени на интернет страницата на ДАБДП (Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya), свързани с дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците.


Практическо приложение на учебните помощни средства, изобразяващи основните пътни знаци Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/obuchenie


Видео уроци: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед за утвърждаване на Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПлан за действие 2021 г за БДП на РУО

На сайта на Министерство на вътрешните работи - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсайт - са публикувани справки за ПТП с деца и ученици, които да се използват от всички учители в обучението и възпитанието по БДП.