ОБЩИНА  ЦАРЕВО

Началник отдел „Образование”

0590/ 5 50 29, 5 50 31


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 201304 Царево Ахтопол Основно училище"Св.Св.Кирил и Методий" Албена Касабова ул. "Велека" № 16 0590/62634 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201304@edu.mon.bg www.ousvsvkirilimetodiy.jimdo.com
2 201305 Царево Царево Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Даниела Фелонова Хан Аспарух №38 0879121316 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201305@edu.mon.bg www.su-tsarevo.com