ОБЩИНА  СУНГУРЛАРЕ

АНТОАНЕТА АЛЕКСИЕВА - Началник отдел „Образование”

05571/ 51 11


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 201206 Сунгурларе Грозден Основно училище "Св.св.Кирил и Методий" Иван Стоилов с.Грозден 0879219444 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201206@edu.mon.bg ou-grozden.com
2 201207 Сунгурларе Лозарево Основно училище "Христо Ботев" Елена Банчева Лозарево 2264 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201207@edu.mon.bg http//Lozarevo-ou.idwebbg.com
3 201208 Сунгурларе Манолич Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Шефие Рашид Манолич 2225,0886292949,0892237592 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201208@edu.mon.bg ou-manolich.com
4 201209 Сунгурларе Прилеп Основно училище "Васил Левски" Христина Раева ПРИЛЕП 0892237591 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201209@edu.mon.bg  
5 201211 Сунгурларе Съединение Основно училище "Отец Паисий" Селями Ислям СЪЕДИНЕНИЕ 0879219443 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201211@edu.mon.bg  
6 201212 Сунгурларе Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" Николай Русев ул."Георги Димитров" №21 50-62 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201212@edu.mon.bg www.sousungurlare.com