Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 201206 Сунгурларе с. Грозден Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Иван Стоилов с. Грозден 0879219444 info-201206@edu.mon.bg
2 201207 Сунгурларе с. Лозарево Основно училище "Христо Ботев" Виолета Ценова с. Лозарево 0879589095 info-201207@edu.mon.bg
3 201208 Сунгурларе с. Манолич Основно училище "Св. Св.Кирил и Методий" Шефие Рашид с. Манолич 0886292949 info-201208@edu.mon.bg
4 201209 Сунгурларе с. Прилеп Основно училище "Васил Левски" Христина Раева с. Прилеп 0892237591 info-201209@edu.mon.bg
5 201211 Сунгурларе с. Съединение Основно училище "Отец Паисий" Радка Пейчева с. Съединение 0894624945 info-201211@edu.mon.bg
6 201212 Сунгурларе гр. Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" Николай Русев ул. "Георги Димитров" № 21
05571/5062
0888867989
info-201212@edu.mon.bg