ОБЩИНА  СРЕДЕЦ

СЕРГЕЙ СТОИЛОВ - Началник отдел „Образование”

тел. 05551/ 77 19; 69 92, 21 84, 46 60, 27 54, 0886088038

СЕКР. 05551/ 76 92


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 201101 Средец Дебелт Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Дякова с.Дебелт 0885698304 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201101@edu.mon.bg http//oudebelt.org/
2 201102 Средец Загорци Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Тодор Павлов с.Загорци 0885698303 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201102@edu.mon.bg http//ou-zagorci.com/
3 201103 Средец Факия Основно училище"Никола Йонков Вапцаров" Събинка Господинова с.ФАКИЯ 0877149702 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201103@edu.mon.bg ou.fakia@gmail.com
4 201104 Средец Средец Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Владислава Цанева ул. "В. Коларов" №168 0892237380 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201104@edu.mon.bg www.susredets.org
5 201106 Средец Средец Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" Димитър Лапчев ул."Раковска"№10 0879149049 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201106@edu.mon.bg