ОБЩИНА  СРЕДЕЦ

СЕРГЕЙ СТОИЛОВ - Началник отдел „Образование”

тел. 05551/ 77 19; 69 92, 21 84, 46 60, 27 54, 0886088038

СЕКР. 05551/ 76 92


 Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоПълно наименованиеДиректор Адрес на училищетоМобилен телефон за връзка с директораСтационарен телефон за връзка с директораТелефон за връзка с училищетоТелефон за връзка с училищетое-mail сайт 
1201101Средецс.ДебелтОсновно училище "Антон Страшимиров"Стамена Дяковаул."Цв.Радойнов"111, с.Дебелт, общ.Средец0885698304 0876876471-Директор0876876275- ЗАСa.strashimirov@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://oudebelt.org/
2201102СредецЗагорциОсновно училище "Св. св.Кирил и Методий"Тодор Павловс. Загорци08856983035553232488569830355532324ou_zagorci@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-zagorci.com
3201103Средецс. ФакияОсновно училище "Н.Й.Вапцаров"Събинка Господиновас. Факия, общ. Средец, обл. Бургас0877149702 885698305 ou.fakia@gmail.comВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-fakia.com
4201104Средецгр. СредецСредно училище "Св. св. Кирил и Методий"Владислава Цанева
ул. "Васил Коларов" № 168089223738005551/316005551/3602 - ЗДУД05551/3665 - канцеларияsou_sredec@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.sousredec.org
5201106СредецСредецПрофесионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров"инж. Димитър Лапчевгр.Средец; ул."Раковски"№10087914904905551/774305551/774705551/7741pgmsse@gbg.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецpgmssesredec.blogspot.com