ОБЩИНА  СОЗОПОЛ

МАРИЕЛА ЗИНГИНОВА  - Началник отдел „Образование”

0550/ 2 28 53; 2 23 93

0895607636


 

Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 201003 Созопол Зидарово Основно училище "Христо Ботев" Йоана Кръстева с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас 2331,0886439364,0899327078 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201003@edu.mon.bg http//www.hristo-botev-zidarovo.eu/
2 201005 Созопол Крушевец Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мая Костадинова с.Крушевец 0876968390,0876968360 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201005@edu.mon.bg  
3 201006 Созопол Равна гора Основно училище "Отец Паисий" Станка КОЕВА с. Равна гора; ул. "Стефан Стамболов" №26 2454 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201006@edu.mon.bg ouotezpaisii.idwebbg.com
4 201007 Созопол Росен Обединено училище "Христо Ботев" Антония Лазова с. Росен, улица "Яна Лъскова" №45 0890115357,0890170206,0890111985 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201007@edu.mon.bg http://obuhristo-botev.com
5 201008 Созопол Черноморец Основно училище "Христо Ботев" Йорданка Станчева ул. "Дружба" 4а 4-22-35,0885362782,0894611465 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201008@edu.mon.bg http//ou-chernomorec.com
6 201009 Созопол Созопол Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Димитрина Щерионова ул. Каваците № 9 а 2-25-35,2-26-05,3-22-55,884379641,79400216,886821575 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец201009@edu.mon.bg https://www.sukimsozopol.bg