ОБЩИНА  РУЕН

НЕВЗАТ ИСМАИЛ  - Началник отдел „Образование”

тел. 05944/ 62 12, 64 15, 62 52

ЗАМ. - КМЕТ 05944/ 63 21; 0887888778 Код по НЕИСПУООбщинаНаселено мястоПълно наименованиеДиректор Адрес на училищетоМобилен телефон за връзка с директораСтационарен телефон за връзка с директораТелефон за връзка с училищетоТелефон за връзка с училищетое-mail сайт 
1200904РуенЯбълчевоНачално училище "Д-р Петър Берон"Пенка Дечева8542  с.Ябълчево,общ.Руен,обл.Бургаска884101021 0898956651
 nu_yabal4evo@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец nuyabalchevo.com
2200907Руенс. ВресовоОсновно училище "Д-р Петър Берон"Айтен Велис. Вресово,  общ. Руен,  обл. Бургас887823357 0876508110 oupetarberon_vresovo@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецpetarberon.eu
3200908Руенс. Добра полянаОсновно училище "Свети Свети Кирил и Методий"Гюлсум Ереджебс. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас, ул. Рила № 30884525762884679566884525762 oudobrapoliana@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoudobrapoliana.com
4200909РуенДобромирОсновно училище " Алеко Константинов"Осман Мехмедовс. Добромир, ул. " Пирин" №11, общ. Руен, обл. Бургас884846359884673255884846359 ou_dobromir@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-alekokonstantinov.iweb.bg
5200910РуенДъскотнаОсновно училище "Климент Охридски"Мийрем Читакул. "Искър" №388488144059400324884880562884881540oudaskotna@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoudaskotna.com
6200912РуенЗайчарОсновно училище "Никола Йонков Вапцаров"Юлвие Салимс. Зайчар876168817 0876168817 ou_nikolavapcarov@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://nvaptcarov-zaychar.eu/user/login.php
7200915Руенс.ПланиницаОсновно училище" Никола Йонков Вапцаров"Пламен Енчевс.Планиница,общ.Руен, обл.Бургас, ул.Стара планина № 31884805260 884805260 planinitza@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-vapcarov.webnode.com
8200918Руенс. ПросеникОбединено училище "Св. Св. Кирил и Методий"
Атанаска Стоянова
ул."Стара планина" №34885167667 885167667 ou_prosenik@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецoukim-prosenik.cm
9200919Руенс.РазбойнаОсновно училище "Д-р Петър Берон"Вярка Сербезовас.Разбойна893552257 893552257 ourazboina@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ourazboina.com/
10200920Руенс. РечицаОсновно училище "Антон Симеонович Макаренко"Ереджеб Ереджебс. Речица, общ. Руен, обл. Бургас884151458 884151458 makarenko_recisa@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.oumakarenko9.webnode.com
11200922Руенс. РъжицаОсновно училище "Иван Вазов"Aлександрина Aнгеловаул. "Пирин" № 1878403396594083310884717816 - ЗАС0888889625 счетоводителou.rujitsa@gmail.comВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-vazov.net
12200923Руенс. Сини ридОсновно училище "Реджеб Кюпчу"Севил Адемс. Сини рид889275806  884843379ousinirid@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ousinirid.com
13200924Руенс. СкалакОсновно училище "Йордан Йовков"Минка Кърмаджиевас. Скалак, ул. Първи май №287697660459412239897412239 ou_skalak@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.ouskalak.idwebbg.com
14200926Руенс. СняговоОсновно училище "Димчо Дебелянов"
Мехмед Смаил
ОУ "Димчо Дебелянов"899745457 899745457 ou_debelyanov@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецou-snyagovo.eu
15200927Руенс.СтруяОсновно училище "Иван Вазов"Анифе Бейтуловас.Струя889097456  889863006ou_struya@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://ou-struya.com
16200928Руенс.ТопчийскоОсновно училище" Реджеб Кюпчю"Айше Мустафас.Топчийско88404664905944/408805944/4088884962208outopchijsko@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://redjep-kupchu.com
17200929Руенс.ТрънакСредно училище "Димитър Полянов"Гюлсюм Халилул"Хан Аспарух" №288487335305946/21-6705946/21-67 ou_tranak@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецwww.su-tranak.idwebbg.com
18200930Руенс.ЧерешаОсновно училище "Христо Ботев"Ясемин Шюкриеваул."Васил Левски"№5884020714 884890573884063723oucheresha@abv.bgoucherеsha.eu
19200931РуенЛюляковоСредно училище "Отец Паисий"Джеврие Хабилул. "Васил Левски" № 400884444305 0884444305 - директор0884837964 - зам. директорsou_lulakovo@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецdaskalo.com/paisij
20200932Руенс.РуенСредно училище "Елин Пелин"Таня Петрова
с.Руен, ул. "Първи май" №12878449945 879631648 su_ruen@abv.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://souruen.com