ОБЩИНА  РУЕН

НЕВЗАТ ИСМАИЛ  - Началник отдел „Образование”

тел. 05944/ 62 12, 64 15, 62 52

ЗАМ. - КМЕТ 05944/ 63 21; 0887888778Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200904 Руен Ябълчево Начално училище " Д-р Петър Берон" Пенка Дечева с.Ябълчево,общ.Руен,обл.Бургаска 0884101021 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200904@edu.mon.bg http//nuyabalchevo.com
2 200907 Руен Вресово Основно училище "Д-р Петър Берон" Айтен Вели с.Вресово 0884890573 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200907@edu.mon.bg  
3 200908 Руен Добра поляна Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Гюлсум Ереджеб ул." Рила" №30 0884525762 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200908@edu.mon.bg  
4 200909 Руен Добромир Основно училище " Алеко Константинов" Мехмед Мехмед с.Добромир 0882009754
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200909@edu.mon.bg ou-alekokonstantinov.iweb.bg
5 200910 Руен Дъскотна Основно училище "Климент Охридски" Мийрем Читак ул. "Искър" №3 0884880562,0884881440,0884881540 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200910@edu.mon.bg oudaskotna.com
6 200912 Руен Зайчар Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Юлвие Салим с. Зайчар 0876168817 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200912@edu.mon.bg http//nvaptcarov-zaychar.eu/user/login.php
7 200915 Руен Планиница Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Хатче Али с.Планиница, ул."Стара планина" № 31, община Руен 0889402944 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200915@edu.mon.bg http//ou-vapcarov.webnode.com
8 200918 Руен Просеник Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" Атанаска Стоянова ул."Стара планина"№34 0885167667 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200918@edu.mon.bg www.obu-prosenik.com
9 200919 Руен Разбойна Основно Училище "Д-р Петър Берон" Вярка Сербезова с. Разбойна, общ. Руен, обл. Бургас 0893552257 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200919@edu.mon.bg ourazboina.com
10 200920 Руен Речица Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" Ереджеб Ереджеб с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас 0884151458 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200920@edu.mon.bg www.oumakarenko9.webnode.com
11 200922 Руен Ръжица Основно училище "Иван Вазов" Александрина Ангелова ул. "Пирин" № 1 331 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200922@edu.mon.bg ourajitsa.com
12 200923 Руен Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" Севил Адем с.Сини рид, Бургаска област 0887088706 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200923@edu.mon.bg www.ousinirid.com
13 200924 Руен Скалак Основно училище " Йордан Йовков" Минка Кърмаджиева ул. Първи май №2 0876976604 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200924@edu.mon.bg www.ouskalak.idwebbg.com
14 200926 Руен Снягово Основно училище " Димчо Дебелянов" Мехмед Смаил с.Снягово 0899745457 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200926@edu.mon.bg ou_snyagovo.eu
15 200927 Руен Струя Основно училище "Иван Вазов" Анифе Бейтулова с.Струя 4004 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200927@edu.mon.bg  
16 200928 Руен Топчийско Основно училище " Реджеб Кюпчю" Айше Мустафа С.Топчийско 059444088 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200928@edu.mon.bg redjep-kupchu.com
17 200929 Руен Трънак Средно училище " Димитър Полянов" Осман Мехмедов ул."Хан Аспарух" 2 21-67,0884846359 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200929@edu.mon.bg su-tranak.idwebbg.com
18 200930 Руен Череша Основно училище "Христо Ботев" Екатерина Вълчева с.Череша 0888285268 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200930@edu.mon.bg oucheresha.eu
19 200931 Руен Люляково Средно Училище " Отец Паисий" Джеврие Хабил ул. "В. Левски" №40 0884444305 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200931@edu.mon.bg http://su-lulakovo.idwebbg.com/
20 200932 Руен Руен Средно училище "Елин Пелин" Таня Петрова ул."Първи май"№12 0887802068 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200932@edu.mon.bg http//souruen.com/