ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

СТРАВОЛЕМОВ - Началник отдел „Образование”

0596/ 2 63 12;


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200701 Поморие Габерово Начално училище "Константин Величков" Пламен Пеев село Габерово ул."Съединение" № 8 351 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200701@edu.mon.bg nuvelichkov.com
2 200702 Поморие Каблешково Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" Мария Янева гр. Каблешково,  ул.Климент Охридски 1 0876186915,0876982038,0876028378 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200702@edu.mon.bg ou-kableshkovo.com
3 200703 Поморие Поморие Основно училище "Христо Ботев" Петка Златинова ул." Княз Борис І" № 171 0882393399 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200703@edu.mon.bg www.oubotev_pm.org
4 200704 Поморие Ахелой Основно училище " Христо Ботев " Юлияна Атанасова град Ахелой ул.Дуков №8 85124 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200704@edu.mon.bg ouhrbotev.org
5 200705 Поморие Бата Основно училище "Христо Ботев " Петя Стоянова с. Бата ул."Иван Вазов" №18 21-21 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200705@edu.mon.bg https//oubata.com
6 200706 Поморие Горица Основно училище "Христо Ботев" Стоянка Андонова ул."Кирил и Методий" 60 2363 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200706@edu.mon.bg ou-goritsa.idwebbg.com
7 200707 Поморие Гълъбец Основно училище "Георги Стойков Раковски" Маргарита Цонева-Радева ул."Пирин"32 0889399066 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200707@edu.mon.bg http//ourakovski.org/
8 200708 Поморие Дъбник Основно училище " Елин Пелин" Весела Райкова-Грекова с. Дъбник, ул. Стара планина № 2 0895722999 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200708@edu.mon.bg  
9 200709 Поморие Порой Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Костадинка Стефанова с. Порой 0898408012 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200709@edu.mon.bg svsvkirilimetodiy.com
10 200710 Поморие Страцин Основно училище "Отец Паисий" Айдън Хасан ул."Средна Гора" № 10 05967-2368 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200710@edu.mon.bg www/ou-opaisii-stracin.eu
11 200711 Поморие Поморие Средно училище "Иван Вазов" Петя Казакова ул. "Солна" №19 0878607668 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200711@edu.mon.bg http//suvazov-pomorie.idwebbg.com/
12 200712 Поморие Поморие Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Карталов ул. "Раковска"1 2-25-25 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200712@edu.mon.bg www.pgt-pomorie.com