Код по НЕИСПУО Община Населено място Наименование на образователната институция Директор Адрес  Телефон за връзка E-mail
 1 200701 Поморие с. Габерово Начално училище "Константин Величков" Пламен Пеев  ул. "Съединение" № 8
059694/351
0877481626
info-200701@edu.mon.bg
2 200702 Поморие гр. Каблешково Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" Ирина Драгинова  ул. "Климент Охридски" № 1
0876186915
0876982038
info-200702@edu.mon.bg
3 200703 Поморие гр. Поморие Основно училище "Христо Ботев" Петка Златинова ул."Княз Борис І" № 171
0596/32376
0882393399
info-200703@edu.mon.bg
4 200704 Поморие гр. Ахелой Основно училище " Христо Ботев " Юлияна Атанасова  ул. "Дуков" № 8
0596/85124
0887372886
info-200704@edu.mon.bg
5 200705 Поморие с. Бата Основно училище "Христо Ботев " Петя Стоянова ул. "Иван Вазов" № 18
05967/2121
0889461717
info-200705@edu.mon.bg
6 200706 Поморие с. Горица Основно училище "Христо Ботев" Даниела Иванова
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 60
05969/2363
0878550378
info-200706@edu.mon.bg
7 200707 Поморие с. Гълъбец Основно училище "Георги Стойков Раковски" Маргарита Цонева-Радева ул. "Пирин" № 32 0889399066 info-200707@edu.mon.bg
8 200708 Поморие с. Дъбник Основно училище " Елин Пелин" Весела Райкова-Грекова ул. "Стара планина" № 2 0895722999 info-200708@edu.mon.bg
9 200709 Поморие с. Порой Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Костадинка Стефанова с. Порой 0898408012 info-200709@edu.mon.bg
10 200710 Поморие с. Страцин Основно училище "Отец Паисий" Айдън Хасан ул."Средна Гора" № 10
05967/2368
0882420078
info-200710@edu.mon.bg
11 200711 Поморие гр. Поморие Средно училище "Иван Вазов" Петя Казакова ул. "Солна" №19
059623117
0878607668
info-200711@edu.mon.bg
12 200712 Поморие гр. Поморие Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" Валентин Карталов ул. "Раковска" № 1
0596/22525
0878510386
info-200712@edu.mon.bg