ОБЩИНА  НЕСЕБЪР

Началник отдел „Образование” - Яна Христова

0554/ 4 33 96; 4 60 30

Секретар - кмет 0554/ 4 43 28; 4 32 82


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200601 Несебър Обзор Обединено училище "Св.Св.Кирил и Методий" Димитрина Димитрова ул."Иван Вазов"№1 32032 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200601@edu.mon.bg ou-obzor.org
2 200602 Несебър Гюльовца Основно училище " Св. Св. Кирил и Методий " Николай Атанасов ул."Николай Лъсков" № 4 0876005388 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200602@edu.mon.bg oukirilimetodii.eu
3 200603 Несебър Кошарица ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" Никола Георгиев ул."23-ти септември" № 36 0556 6 10 97 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200603@edu.mon.bg www.ou-kosharica.com
4 200604 Несебър Оризаре Основно училище "Георги Стойков Раковски" Паунка Стоева ул."Г.С.Раковски" №1 055638 / 230 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200604@edu.mon.bg www.ouorizare.com
5 200605 Несебър Равда Основно училище " Св. св. Кирил и Методий " Таня Делиатанасова ул. Черноморска 1 0899015878 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200605@edu.mon.bg ou-ravda.com
6 200606 Несебър Свети Влас Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Чубрина Стефанова ул."Кирил и Методий" №1 68 225 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200606@edu.mon.bg ou-vlas.com
7 200607 Несебър Тънково Основно училище " Васил Левски " Стоян Стоянов ул.Николай Лъсков № 32 0556/6 22 04 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200607@edu.mon.bg http//ou-tunkovo.idwebbg.com
8 200608 Несебър Несебър Средно училище "Любен Каравелов" Ирина Велкова ул. Любен Каравелов 1 055442330 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200608@edu.mon.bg https//sou-nessebar.org/
9 200609 Несебър Несебър Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" Славчо Станелов г.Несебър 2 20 40 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200609@edu.mon.bg www.pgturizam-nesebar.com