ОБЩИНА  МАЛКО ТЪРНОВО

Началник отдел "Образование"

05952/ 30 21

Кмет -  05952/ 30 70

Адм. секретар 05952/ 30 23


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
1 200503 Малко Търново Малко Търново Средно училище"Васил Левски" Донка Цинова ул."Янко Маслинков"№3 0879257455,05952-35-09,0879257454 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200503@edu.mon.bg suvasillevski.net