ОБЩИНА  КАРНОБАТ

ТЕРЗИИВАНОВ – началник отдел „Образование”

0559/ 2 27 76 ; 0559/ 2 91 15

БАЛДЖИЕВА - 0559/ 2 91 61

Зам. - кмет - 0559/ 2 91 11 

 

Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200404 Карнобат Карнобат Основно училище "Христо Смирненски" Слава Ганчева "Христо Смирненски" №10 0884168080; Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200404@edu.mon.bg smirnenski-karnobat.eu
2 200405 Карнобат Карнобат Основно училище "Петко Рачев Славейков" Ангел Терзииванов ул. "Витоша" № 68 2-29-57 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200405@edu.mon.bg ouslaveikov-karnobat.com
3 200406 Карнобат Екзарх Антимово Основно училище"Христо Ботев" Христина Козарова ул."Първи май" 2225,0879590155,0879590156 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200406@edu.mon.bg ou-antimovo.idwebbg.com
4 200408 Карнобат Кликач Основно училище „Христо Ботев“ Светлана Петкова с. Кликач 055532297 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200408@edu.mon.bg ouklikach.idwebbg.com
5 200411 Карнобат Карнобат Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Маргарита Паскалева ул." Димитър Благоев"№ 44 2-29-79 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200411@edu.mon.bg kirilimetodikt.com
6 200412 Карнобат Карнобат Средно училище "Христо Ботев" Иван Стоянов ул."Христо Ботев" 9 2-29-63 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200412@edu.mon.bg www.hristobotev.info
7 200413 Карнобат Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство Бисерка Атанасова г.Карнобат,ул."Москва"№10 0885602213 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200413@edu.mon.bg www.pgsslp-karnobat.com