Код по НЕИСПУО Община Населено място  Наименование на образователната институция Директор Адрес Телефон за връзка E-mail
 1 200301 Камено с. Кръстина Начално училище " Братя Миладинови" Вяра Кършелиева с. Кръстина 0897099829 info-200301@edu.mon.bg
2 200304 Камено с. Русокастро Основно училище " Иван Вазов" Станка Петкова ул. "Иван Вазов" № 5 0876630002 info-200304@edu.mon.bg
3 200306 Камено с. Трояново Основно училище " Христо Ботев" Нели Маркова ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 48 0896569567 info-200306@edu.mon.bg
4 200308 Камено гр. Камено Средно училище "Христо Ботев" Румяна Сотирова ул. "Христо Ботев" № 46 0888305996 info-200308@edu.mon.bg