ОБЩИНА  КАМЕНО

С. ЖЕЛЕВА – началник отдел „Образование”

05515/ 21 03; 0897 049694

Кмет - 05515/ 3013

Секретар – 05515/ 3009


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200301 Камено Кръстина Начално училище " Братя Миладинови" Вяра Кършелиева с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас 0897099829 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200301@edu.mon.bg nubrmiladinovi.com
2 200304 Камено Русокастро Основно училище " Иван Вазов" Станка Петкова с. Русокастро, ул. "Иван Вазов" 5 0876630002 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200304@edu.mon.bg www.ou-rusokastro.com
3 200306 Камено Трояново Основно училище " Христо Ботев" Нели Маркова ул."Кирил и Методий" №48 0896569567 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200306@edu.mon.bg ou-trojanovo.com
4 200308 Камено Камено Средно училище "Христо Ботев" Катя Балтаджиева ул. "Христо Ботев" 46 0882600760 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200308@edu.mon.bg https://su-kameno.bg/