ОБЩИНА  БУРГАС

В. ТАРАЛОВА – Директор Дирекция „Образование и демографски въпроси”

056/ 907241; 0885983659;

Зам.кмет - Й. Ананиева 056/ 907250;


Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200124 Бургас Бургас Частно начално училище Селестен Френе Калбие Хаджиибрахим парк Езеро, сграда на Колеж по туризъм, ет. 2 0888283725,0888122243 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200124@edu.mon.bg www.frene.bg
2 200201 Бургас Бургас Начално базово училище "Михаил Лъкатник" Снежка Височкова ж.к. "Славейков" 056588799 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200201@edu.mon.bg www.lakatnik.org
3 200203 Бургас Бургас Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори" Биляна Димитрова ж.к. "Зорница" до бл. 13 521070 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200203@edu.mon.bg www.montessorishool.bg
4 200205 Бургас Бургас Основно училище "Петко Рачев Славейков" Силвия Георгиева ул. "Цар Симеон I" 23 0899623596 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200205@edu.mon.bg slaveykovoto.org
5 200206 Бургас Бургас Основно училище "Свети княз Борис І" Александър Иванов ул. "Климент Охридски" 31 0889997515 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200206@edu.mon.bg oukniazboris.org
6 200207 Бургас Бургас Основно училище "Любен Каравелов" Пепа Марчева ул. " Л.Каравелов " 69 0879565088 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200207@edu.mon.bg http//lkaravelov.net
7 200208 Бургас Бургас Основно училище "Найден Геров" Лазар Налбантов Бургас, кв.Меден рудник, ул.Въстаническа №38 85-22-33 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200208@edu.mon.bg ou-ngerovbs.com
8 200209 Бургас Бургас Основно училище "Антон Страшимиров" Дияна Петкова к/с "Славейков" до бл.28 08842372946 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200209@edu.mon.bg astrashimirovbs.com
9 200210 Бургас Бургас Основно училище "Свети Климент Охридски" Женя Железова ж.к."Изгрев" 0878489155 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200210@edu.mon.bg www.ohridski-burgas.org
10 200211 Бургас Бургас Основно училище "Георги Бенковски" Петко Георгиев жк "Зорница" 0887214497 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200211@edu.mon.bg www.ou-gbenkovski.com
11 200212 Бургас Бургас Основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Мара Георгиева к/с " Лазур" ул. " Карлово " №21 83-75-60 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200212@edu.mon.bg ouyavorov.org
12 200213 Бургас Бургас Основно училище "Васил Априлов" Марияна Стефанова ул. "Сан Стефано " № 88 54 26 20 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200213@edu.mon.bg www.ouaprilov.org
13 200214 Бургас Бургас Основно училище "Братя Миладинови" Снежа Любомирова ж.к."Братя Миладинови" 535963,534053 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200214@edu.mon.bg www.brmiladinovi.eu
14 200215 Бургас Бургас Основно училище "Елин Пелин" Пепа Запрянова ж.к. "Меден рудник"  0888200188 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200215@edu.mon.bg www.elinpelin-burgas.com
15 200216 Бургас Бургас Обединено училище "Васил Левски" Диана Ковачева Бургас, кв. Горно Езерово ул. "Дружба" №36 087 704 2041 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200216@edu.mon.bg oulevski.net
16 200217 Бургас Бургас Основно училище "Христо Ботев" Калина Белева гр.Бургас, кв. Сарафово, ул. Ангел Димитров" № 71 872 389 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200217@edu.mon.bg ou-sarafovo.eu
17 200218 Бургас Бургас Основно училище "Христо Ботев" Радостина Ботушанска гр.Бургас, кв.Победа, ул."Велека" №2 84-26-37 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200218@edu.mon.bg http//hristobotev-1921.eu
18 200219 Бургас Бургас Основно училище " Христо Ботев" Румяна Петкова кв. Д.Езерово, ул." П.Д.Петков" №28 0879400270,0879400271 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200219@edu.mon.bg http//schoolde.weebly.com/
19 200220 Бургас Българово Основно училище "Васил Левски" Сребрин Сребрев ул. "Първи май" № 6 20-64 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200220@edu.mon.bg www.ouvlevski.org
20 200221 Бургас Бургас Средно училище "Христо Ботев" Людмила Йорданова кв. Черно море 20 09 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200221@edu.mon.bg  
21 200222 Бургас Бургас Основно училище "Иван Вазов" Динка Делибалтова кв.Банево,ул."Хаджи Димитър" 8  55-22-74 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200222@edu.mon.bg www.ou-banevo.com
22 200223 Бургас Бургас Основно училище " Христо Ботев" Йорданка Николова гр. Бургас, кв. Ветрен ул."Китен" № 17 0884299265 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200223@edu.mon.bg ou-vetren.eu
23 200224 Бургас Маринка Основно училище "Христо Ботев" Ивайло Марков с.Маринка 2214 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200224@edu.mon.bg www.hbotev-marinka.idwebbg.com
24 200225 Бургас Равнец Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Панайот Цветков с. Равнец, общ. Бургас, ул. 9 септември № 71 2220 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200225@edu.mon.bg ouravnec.wordpress.com
25 200241 Бургас Бургас Основно училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" Михаил Ненов ул. "Юрий Венелин" №2 0898957814 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200241@edu.mon.bg www.ouagk.com
26 200259 Бургас Бургас Първо частно основно училище Станчо Славов ул."Антим І" №24 0879 842 774 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200259@edu.mon.bg www.burgasschool.com
27 200226 Бургас Бургас Обединено училище "Св. Климент Охридски" Живка Гергова ул. "П. Р. Славейков" №1 0887776609 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200226@edu.mon.bg www.obu-rudnik.com
28 200239 Бургас Бургас Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков" Милена Андонова бул."Ст. Самболов" №19 810082 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200239@edu.mon.bg http//www.pmgbs.com
29 200227 Бургас Бургас Средно училище "Иван Вазов" Виктор Григоров ул. "Христо Ботев" № 42 81 76 90; 0899181047 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200227@edu.mon.bg www.ivazov-burgas.com
30 200228 Бургас Бургас Средно училище " Йордан Йовков" Анна Пенева к/с "Изгрев" 0879602517 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200228@edu.mon.bg jovkov.org
31 200229 Бургас Бургас Средно училище "Епископ Константин Преславски" Мартин Илиев к-с "Славейков" до бл.44 860905 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200229@edu.mon.bg www.preslavski.eu

32
200230 Бургас Бургас Средно училище "Димчо Дебелянов" Пейко Стоев Бургас, к/с "Славейков", до бл. 5 886061,887438,878469551,878469550,893041250 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200230@edu.mon.bg https//am.ddebelyanov-bs.com/
33 200231 Бургас Бургас Средно училище Добри Чинтулов" Милена Дренска ж. к." Изгрев" 0878117549,0879060846 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200231@edu.mon.bg www.dchintulov.com
34 200232 Бургас Бургас Средно училище "Константин Петканов" Даринка Иванова к-с " Меден Рудник", до бл.448 85 26 94 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200232@edu.mon.bg petkanov.eu
35 200233 Бургас Бургас Средно училище "Петко Росен" Даниела Петрова к-с"Меден рудник" 85-21-84 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200233@edu.mon.bg www.petko-rosen.com
36 200234 Бургас Бургас Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Снежана Няголова пл. "Св. св. Кирил и Методий" № 1 84-60-33 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200234@edu.mon.bg sukim.bg
37 200255 Бургас Бургас Вечерно средно училище " Захари Стоянов" Величка Момчилова к/с "Славейков" до бл.5, СУ "Димчо Дебелянов", ет.4 0889827070,0884452604,0884368580 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200255@edu.mon.bg https//vsu-bs.com/
38 200235 Бургас Бургас Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски" Радостина Костадинова бул. Ст. Стамболов № 19 810104 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200235@edu.mon.bg www.gre-rakovski.com
39 200236 Бургас Бургас Английска езикова гимназия "Гео Милев" Жаклин Мутафян-Нейчева ж.к. "Изгрев" 0879602470 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200236@edu.mon.bg gpaeburgas.org
40 200237 Бургас Бургас Немска езикова гимназия "Гьоте" Антоанета Христова к/с "Зорница" 86-29-46 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200237@edu.mon.bg neg-goethe.org
41 200238 Бургас Бургас Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" Веселка Иванова ул. "Копривщица" №10 0879938393 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200238@edu.mon.bg www.gimnasy-rus-bs.net
42 200240 Бургас Бургас Спортно училище "Юрий Гагарин" Янчо Стойчев к-с "Зорница" бл.46 0879534000 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200240@edu.mon.bg www.sportnotoburgas.com
43 200120 Бургас Бургас Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации Димитрина Тодорова Бургас, бул. "Захари Стоянов", п.к. 4 0877086699 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200120@edu.mon.bg codingburgas.bg
44 200242 Бургас Бургас Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Фотинка Въргова бул. "Стефан Стамболов" №53 0885217897 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200242@edu.mon.bg pgtbs.com
45 200243 Бургас Бургас Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" Христина Жабова ул."Индустриална" 1 0878808183 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200243@edu.mon.bg morskoburgas.com
46 200244 Бургас Бургас Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника Роза Желева бул. "Стефан Стамболов" 67 54-49-52 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200244@edu.mon.bg www.pgmee.com
47 200245 Бургас Бургас Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" Даниела Симеонова бул. "Стефан Стамболов" 69 0879005342 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200245@edu.mon.bg www.kolioficheto.com
48 200246 Бургас Бургас Търговска гимназия Павел Чепов ул.Георги Шагунов №1 84-60-89 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200246@edu.mon.bg www.tg-bs.com
49 200247 Бургас Бургас Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" Жулиета Ценкова к-с Изгрев до бл. 53 88-12-24 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200247@edu.mon.bg http//www.pght-zelinskij.com/
50 200248 Бургас Бургас Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" Павлина Михайлова - Градишка ул. "Христо Ботев" 42 817691 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200248@edu.mon.bg http//pgee-bourgas.com
51 200249 Бургас Бургас Професионална гимназия по транспорт Красимир Кънчев бул."Демокрация" 5 820152 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200249@edu.mon.bg www.autoburgas.com
52 200250 Бургас Бургас Професионална техническа гимназия Радка Костадинова кв."Акациите", ул."Беласица", №- 0898974768 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200250@edu.mon.bg www.ptgburgas.com
53 200252 Бургас Бургас Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" Гергана Янева к-с Зорница бл. 46 830533 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200252@edu.mon.bg www.pgsi.bg
54 200258 Бургас Бургас Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика 1998 Мария Николова Парк "Езеро", Сградата на Колеж по туризъм 0898506570 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200258@edu.mon.bg http//www.britanika-bs.com
55 2902103 Бургас Бургас Национално училище за музикално и сценично изкуство " Проф. Панчо Владигеров" Златина Пантелеева ул."Кавала" № 39 54 94 50 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец2902103@edu.mon.bg www.numsiburgas.com