ОБЩИНА  АЙТОС

ДИНЬО ДИНЕВ – началник отдел „Образование”

0558/ 2 21 72; 2 26 60; 2 86 37

Кмет - 0558/ 2 26 65

Зам. - кмет - 0558/ 2 26 70

 Код по НЕИСПУО Община Населено място Пълно наименование Директор Основен адрес Основен телефон Имейл Интернет страница
 1 200104 Айтос Айтос Основно училище "Атанас Манчев" Дора Георгиева ул."Шейново" №1 2 24 85,0884102050; 0884102043 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200104@edu.mon.bg ou-atmanchev.org
2 200105 Айтос Карагеоргиево Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" Силвия Томова с.Карагеоргиево 23 -62 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200105@edu.mon.bg www.ousvsvkim-carageorgievo.org
3 200107 Айтос Мъглен Основно училище "Христо Ботев" Зорка Петкова с.Мъглен 0882900802 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200107@edu.mon.bg https//ou-maglen.com/
4 200109 Айтос Пирне Основно училище "Христо Ботев" Ивелина Кънева с.Пирне, общ.Айтос 0885660770
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200109@edu.mon.bg Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://ou-pirne.com/
5 200110 Айтос Тополица Основно училище "Светлина" Тодорка Русинова с.Тополица 22 44,0885396967 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200110@edu.mon.bg www.ousvetlina.com
6 200112 Айтос Айтос Средно училище "Христо Ботев" Пенка Кирязова ул. "Станционна" № 11 2-23-19 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200112@edu.mon.bg sou-botev.org
7 200113 Айтос Айтос Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" Ирина Вътева ул."Димитър Зехирев" 58 0878646999 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200113@edu.mon.bg http//vaptsarov.org
8 200114 Айтос Айтос Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" Таньо Чакъров ул." Славянска " № 50 0888249538 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец200114@edu.mon.bg http//pgss-aitos.org