30.05.2022 г. Обучителна среща по проект „EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище), по Програма Еразъм +

 

В периода 08.05.2022 г. – 14.05.2022 г. в гр. Бове, Република Франция се проведе обучителна среща по проект „EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище), по Програма Еразъм +, в който Регионално управление на образованието – Бургас участва като партньор. Старши експертът по чужд език и по майчин език в РУО – Бургас и педагогически специалисти от пет училища от град Бургас, преподаващи в начален, в прогимназиален и гимназиален етап, взеха участие в обучителната среща.

По време на престоя, чрез лекции и практически занятия, бяха представени от водещата организация по проекта – Академията на гр. Амиен, Република Франция, видовете емпатия, както и педагогически методики и способи за нейното развиване сред учениците. Емпатията – като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система. Българската делегация участва в прилагането на разнообразни педагогически похвати – ролеви игри, работа по групи, колаборативна работа.

Посетени бяха начално, основно училище и две гимназии. По време на наблюдаваните уроци бяха приложени представените педагогически методи и способи, развиващи и повишаващи емпатията в училище.

 

 

 


Последна промяна: 30.05.2022 г. 10:48


15.03.2022 г. - Първа среща по проект “EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище) по Програма „Еразъм +“


Регионално управление на образованието – Бургас  участва като партньор на Управление на образованието на департамент Оаз, Република Франция в проект “EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище) по Програма „Еразъм +“. Проектът е насочен към превенция на отпадането на децата и учениците от образователната система, повишаване на емпатията и към създаване на благоприятна среда за учене.

В периода 09.03 – 11.03 в гр. Бове, Република Франция се проведе първата среща на екипите за управление по програмата. Координаторите на проекта – Академията на гр. Амиен, Република Франция съвместно с гимназия „Феликс Фор“  в гр. Бове дадоха началото на тригодишния проект, в който РУО – Бургас ще си партнира с Образователното управление  на гр. Албасете, Кралство Испания, Областното управление на образованието  в гр. Коня, Република Турция, две гимназии от гр. Брюж, Белгия и неправителствена образователна организация за превенция на отпадането от училище гр. Палермо, Република Италия.

Петте делегации бяха посрещнати от Ректора на Академията на гр. Амиен, Република Франция, поздравени от заместник-областния управител на областта ОАЗ, Република Франция, отговарящ по въпросите за образованието, от директори на училища и образователни дейци в района. На официална церемония по откриването на проекта РУО – Бургас представи българския опит и Механизма за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По време на работните срещи френски експерти, университетски преподаватели и директори на училища представиха френската образователна система, изследванията на психолози и педагози, свързани със създаване на емпатия  и  развиване на емоционална интелигентност  у учениците. Основна тема на срещите бе и превенцията на отпадане на ученици от училище  и методите за тяхното задържане.

В рамките на проекта ще бъдат проведени пет обучителни срещи по проекта с учители от различни училища.

Целта на проекта е да се създадат интелектуални продукти за приобщаването на децата и учениците, за повишаване на емпатията и мотивацията им, които да бъдат използвани от голям брой специалисти в тези пет държави.

РУО – Бургас ще има за задача да изготви харта на проекта, която да се използва като помощно средство в работата на училищата по този приоритетен за европейската общност проблем, а именно задържането на децата и учениците в образователната система.