В периода 28-31.10.2019г. се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. Основна инициатива беше националното събитие „Дни на отворените врати“ при работодатели и в професионалните гимназии. В област Бургас това събитие протече  при засилен интерес от страна на ученици от VI и VII клас. Посетени бяха различни фирми, учебни лаборатории и работилници, в които се наблюдаваха различни демонстрации в учебните лаборатории и работилници, презентации на специалности и дейности в реална работна среда.