Последна промяна: 04.01.2022 г. 14:54


04.01.2022 г. - Заболяемост по общини в област Бургас към 02.01.2022 г. - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица 


Дата: 05.11.2021 г.

Най-късно до 12:00 часа на 8 ноември т. г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. За повече информация: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтестване, Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо от МОН, в Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецword.

Организирането на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1.-4. клас  отнася за ученици от всички общини, съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед № РД09-4201/ 05.11.2021 г.Дата: 08.09.2021 г. - Учениците до IV клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута.

Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището.

Промените са записани в актуализираните Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНасоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.Дата: 12.11.2020 г. - Горещи линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическиш персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19


Психологическа подкрепа може да потърсите на телефон 0892 212 338