Държавен прием в Спортно училище "Юрий Гагарин" - Бургас за учебната 2017/ 2018 година

Вид спорт
V клас
VI клас
Плуване
6 
Спортна акробатика
6
 
Художествена гимнастика
4
 
Баскетбол
3 
Футбол
4
 
Лека атлетика
 4
Борба свободен стил
 6
Борба класически стил 
3
Вдигане на тежести
 
1
Бокс
 
1
Самбо
 
3
Тенис  
Колоездене
  
Хандбал
  
Общ брой ученици
23
18
Брой паралелки
1
1

Заповед с утвърден осъществен държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година
Последна промяна: 25.04.2019 г.

12:15 ч.